Aangepast

Correcties en aanvullingen

Correctie artikel boa's

In een eerdere versie van dit artikel over religieuze uitingen bij boa's, stond 'hoofddoek' vermeld in de kop. De kop is later aangepast, zonder daarna 'een hoofddoek' ook in de tekst mee te nemen. Dat is later aangepast.

Correctie reportage slavernijmuseum

In de reportage over het slavernijmuseum, uitgezonden op zondag 7 januari 2024, zegt kwartiermaker John Leerdam dat de replica van het schip voor het Scheepvaartmuseum een schip is waarin vroeger tot slaaf gemaakten werden vervoerd. Dat is niet juist. Het betreft hier een replica van het soort schepen waarin tot slaaf gemaakten vroeger werden vervoerd.

Correctie reportage mensenhandel

In onze uitzending en de YouTube-video van 19 augustus jl. wordt vermeld dat de eigenaar van de kassen is veroordeeld voor mensenhandel. Dat klopt niet. Hij was verdachte in de zaak en werd vrijgesproken. Twee andere verdachten werden wel veroordeeld voor mensenhandel.

Uitspraak NPO Ombudsman berichtgeving hoogleraar:

De Ombudsman van de NPO heeft een uitspraak gedaan over een publicatie van Nieuwsuur van mei 2022, over het niet vermelden van sponsoring van een hoogleraar aan de Universiteit Leiden. De Belastingdienst financierde deze leerstoel. Volgens de Ombudsman heeft Nieuwsuur journalistiek zorgvuldig gehandeld, door de grondigheid van onderzoek en door het correct toepassen van hoor- en wederhoor. Er is dus niet in strijd met journalistieke codes gehandeld.

Daarnaast vraagt de Ombudsman aandacht voor de '(gevoels)waarde van woorden', zoals van de minister van Onderwijs, die sprak over het 'verzwijgen' van zulke constructies, en voor een woordkeuze van de redactie van Nieuwsuur. Hier staat de uitspraak van de Ombudsman.

Deze uitspraak gaat over een uitzending van mei 2022, waarover we online dit schreven.

Reportage online uitingsverbod:

Nieuwsuur besteedde op 22 januari aandacht aan de wens van burgemeesters om te komen tot een zogeheten online-uitingsverbod, ter voorkoming van verstoring van de openbare orde, in de context van demonstraties tegen het corona- en stikstofbeleid. In de publicatie zijn ook flyers getoond van 'Samen voor Nederland', betreffende een demonstratie in november 2021 in Den Haag. Voor de goede orde hechten wij eraan te vermelden dat Nieuwsuur hiermee niet heeft willen suggereren dat deze organisatie met deze demonstratie zou oproepen tot rellen of wanordelijkheden, of dat sprake zou zijn van opruiing. Het betrof hier een demonstratie waarvoor een vergunning is afgegeven.

Video Ophef, Omvolking:

Op 4.50 zeggen we dat de boete is opgelegd door het Commissariaat voor de Media. Dat klopt niet, dat moet de NPO zijn.

Er is een verkeerde grafiek gebruikt, te zien in de video op 13.13. Wat er in de video wordt gezegd klopt wel, maar de grafiek laat een ander beeld zien. Daar zie je het totaal van alle migranten, zowel niet-westers als westers bij elkaar opgeteld. Daardoor lijkt het alsof het gaat om veel meer mensen. Wij doelen op mensen met een niet-westerse achtergrond. Dat zijn er in 2050 ruim 4 miljoen. Hier is meer informatie te vinden over de bevolkingssamenstelling in 2050.

Video Ophef, The Great Reset:

Op 6:00 zeggen wij dat de hoogste rechter Nederland heeft opgedragen de stikstofnormen van de EU na te komen. Daar bedoelen we dat de rechter stelde dat het stikstofbeleid niet deugt. De Raad van State oordeelde in 2019 dat de Nederlandse Programma Aanpak Stikstof in strijd is met de Europese regelgeving.

Video Ophef, de boerenprotesten:

Van 02:58 t/m 03:04 zeggen wij in deze video dat de beelden uit 2019 komen. Dat is onjuist. Dat zou 2020 moeten zijn. In onze uitzending van donderdag 14 juli hebben wij het wel juist beschreven. De beelden hiervan kan je terugzien op Twitter. En ook daar een tweet van Rudy Bouma van 5 juli 2022.

De Instagram-post die na dit fragment te zien is, correspondeert niet met de beelden die wij bespreken. Dat zou deze moeten zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl