Wetenschapsvereniging wil bijbanen hoogleraren in landelijke registers

  • Siebe Sietsma

    verslaggever Nieuwsuur

  • Siebe Sietsma

    verslaggever Nieuwsuur

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wil een landelijk online register waarin alle bijbanen van alle hoogleraren te vinden zijn.

Aanleiding is de berichtgeving van Nieuwsuur over de gebrekkige staat van de bijbanenregisters die universiteiten moeten bijhouden. Sommige universiteiten hebben geen register, er ontbreekt informatie over bijbanen van honderden hoogleraren. Gegevens over bijbanen die wel staan geregistreerd, zijn vaak onvolledig.

"Wetenschappelijke onafhankelijkheid is een van de fundamenten van maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap. Van wetenschappers wordt daarom gevraagd transparant te zijn over hun betrokkenheden", aldus de KNAW.

Transparantie

Het online register moet de transparantie vergroten. "Wetenschappers moeten vaak op meerdere websites hun nevenfuncties bijhouden. Dit gebeurt in de praktijk onvoldoende en dat kan tot onhelderheid leiden", stelt de KNAW. "Bovendien kan de wetenschapper in dat register vermelden hoe de verschillende functies ook onderling zonder belangenverstrengeling te combineren zijn."

Universiteiten overleggen al langer over een landelijke database. Daar is tot op heden geen werk van gemaakt. Volgens de universiteitenvereniging UNL wordt er opnieuw naar die mogelijkheid gekeken.

Onderwijsminister Robert Dijkgraaf (D66) liet gisteren al weten in de berichtgeving van Nieuwsuur aanleiding te zien om de universiteiten te vragen om meer transparantie.

Advertentie via Ster.nl