De notitie van bezorgde hoogleraren ouderenzorg

Dit is de notitie die Bianca Buurman namens collega's hoogleraren ouderengeneeskunde inbracht in de OMT-vergadering. De notitie wijst op de verspreiding van corona in verpleeghuizen en het belang van meer testen en een ruimhartiger mondmaskergebruik.

Minister hield publicatie tegen

De NOS bericht eind april over een "urgent getoonzet stuk" van specialisten ouderenzorg onder wie hoogleraren Hertogh en Buurman, dat was besproken in het OMT. Maar de NOS publiceert het stuk zelf niet. De Tweede Kamer vraagt het ministerie vervolgens om Bianca Buurman af te vaardigen voor de technische briefing, maar dat houdt Hugo de Jonge tegen. Hij noemt dat "niet opportuun", omdat zij nog bezig zou zijn met verder onderzoek.

Ook verzoekt de Kamer het ministerie om de notitie van Buurman en haar collega's specialisten ouderenzorg. Maar dat wijst De Jonge eveneens af. Hij schrijft de Kamer dat het stuk van Buurman onder de vertrouwelijkheid van het OMT valt, en dat "navraag" hem "leerde" dat het "nooit de bedoeling" van de opstellers was geweest dat het stuk "buiten de kring van het OMT bekendgemaakt zou worden".

Maar dit klopt niet, blijkt als wij zelf navraag doen bij de opstellers, Cees Hertogh en Bianca Buurman. Het ministerie heeft ze nooit gevraagd of de Kamer het mocht hebben, en de hoogleraren hebben daar dus ook nooit negatief op geantwoord. "Aan mij is nooit de vraag gesteld of het openbaar mocht worden", zegt Buurman, die inmiddels voorzitter is van de Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden. "Wat mij betreft had het gemogen."

Advertentie via Ster.nl