Wilders moet vriendelijker zijn over moslims, vindt een op de drie PVV-kiezers

Bijna een derde van de achterban van Geert Wilders vindt dat hij zijn toon over moslims zou moeten matigen. In een enquête uitgevoerd door bureau Ipsos in opdracht van Nieuwsuur zegt 31 procent van de ondervraagden die aangeven bij de komende verkiezingen PVV te stemmen, het eens of helemaal eens te zijn met de stelling dat het goed zou zijn als de partijleider zich iets milder over moslims uitlaat.

De helft van de PVV'ers is het juist (helemaal) niet met die stelling eens. De rest is neutraal of heeft geen mening. Van alle Nederlandse stemgerechtigden vindt 60 procent dat het goed zou zijn als Wilders milder spreekt over moslims, 17 procent is het hiermee oneens.

Een nog wat groter deel van de PVV'ers, 45 procent, is het (helemaal) eens met een andere stelling dat Wilders zich iets milder zou moeten uitlaten over moslims zodat hij meer kan bereiken. 35 procent van zijn achterban is het hiermee (helemaal) oneens.

Inhoudelijk steunen veel PVV-kiezers de lijn van de partij, ook als het gaat om controversiële standpunten. In het verkiezingsprogramma van dit jaar pleit de PVV voor een verbod op moskeeën, de Koran en op islamitisch onderwijs. Met deze maatregelen wil de partij Nederland "de-islamiseren".

Ruim de helft (53 procent) van de PVV-kiezers is het met het voorstel eens om alle moskeeën te sluiten. Een kwart is het er (helemaal) niet mee eens.

Van alle Nederlandse stemgerechtigden vindt minder dan een op de vijf (19 procent) dat alle moskeeën moeten sluiten. 56 procent is het er (helemaal) mee oneens.

Over islamitisch onderwijs zijn Nederlandse kiezers een stuk kritischer. 44 procent is het (helemaal) eens met de stelling dat de vrijheid van onderwijs moet worden ingeperkt zodat er geen islamitische scholen kunnen worden opgericht. 30 procent is het hier (helemaal) mee oneens. Van de PVV'ers is driekwart het (helemaal) eens met de stelling, 11 procent is het er (helemaal) mee oneens.

Stemrecht ontnemen

De PVV wil verder de grenzen kunnen sluiten voor "gelukzoekers en immigranten uit islamitische landen". Er moet een "ministerie van Immigratie, Remigratie, en De-islamisering komen" en mensen met een dubbele nationaliteit mogen geen stemrecht meer krijgen.

Van alle kiezers vindt 31 procent dat Nederlanders met een tweede paspoort niet meer zouden mogen stemmen, tegenover 65 procent van de PVV-achterban. 45 procent van de ondervraagden is het met de stelling oneens, tegenover 15 procent van de PVV'ers.

In het Ipsos-onderzoek noemen PVV-kiezers immigratie en asiel, na gezondheidszorg, het belangrijkste verkiezingsthema. Onder alle ondervraagden staat juist klimaat en duurzaamheid op plek twee. Van de PVV'ers zet slechts vijf procent klimaat in zijn of haar top-drie van belangrijkste thema's.

Advertentie via Ster.nl