Nieuwsuur
Richting de stembus
Getty Images

De meeste Nederlanders die overwegen op 50Plus te gaan stemmen, vinden klimaat niet een van de belangrijkste thema's bij de verkiezingen. Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur.

Gemiddeld vinden Nederlandse kiezers het klimaat juist het op een na belangrijkste verkiezingsthema. Maar 50Plus-stemmers hechten meer belang aan pensioenen en ouderenzorg.

Zowel de groep 50Plus-stemmers als de hele groep ondervraagden vindt zorg het allerbelangrijkste thema. Vier á vijf op de tien zet het in de top-3 van thema's waar de verkiezingen over zouden moeten gaan:

De belangrijkste verkiezingsthema's

Nederlanders 50Plus-stemmers
Gezondheidszorg (43%) Gezondheidszorg (54%)
Klimaat en duurzaamheid (26% Ouderenzorg (51%)
Bestrijding coronavirus (24%) Pensioenen (35%)
Onderwijs (23%) Bestrijding coronavirus (18%)
Woningmarkt (21%) Onderwijs (17%)

Minder dan een op de zes van de ondervraagden die zeggen 50Plus te gaan stemmen, zet klimaat en duurzaamheid in de top-3. "Thema's als woningmarkt en klimaat spelen veel minder voor de 50Plus-achterban", zegt Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Heck.

In het verkiezingsprogramma noemt 50Plus klimaatverandering juist "een bedreiging voor de samenleving" die "meer aandacht verdient". De partij "wil de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties" door "de ontwikkeling van krachtige nieuwe technologie".

'Pensioenen niet verlagen'

Een thema dat zowel de partij als de achterban heel belangrijk vindt, is pensioenen. Ipsos legde specifiek de stelling voor dat pensioenen nooit mogen worden verlaagd. Ongeveer 40 procent van alle kiezers is het daarmee volledig eens, tegenover 70 procent van de 50Plus-kiezers.

Bijna geen enkele ondervraagde 50Plus-stemmers is het met de stelling oneen. Van Heck: "De gemiddelde kiezer vindt ook dat niet getornd mag worden aan de pensioenen, maar de 50Plus-achterban is veel uitgesprokener."

STER reclame