Aangepast

Het Nederlandse poldermodel

Voor het eerst in ruim een jaar komen kabinet, werkgevers en vakbonden vandaag bij elkaar voor sociaal overleg. Het kabinet wil het poldermodel nieuw leven inblazen gezien de voorgenomen bezuinigingen en de economische situatie waarin Nederland verkeert.

Het poldermodel is de naam die gegeven wordt aan het Nederlandse consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen.

Als beginpunt van de term poldermodel wordt vaak het Akkoord van Wassenaar (1982) gezien, waarin de genoemde partijen een loonmatiging afspraken.

Het consensus- of poldermodel bestaat echter al langer. Het gaat terug tot de middeleeuwen. Toen moesten boeren, edelen, stedelingen en overige burgers samenwerken om dijken te bouwen en zo droge voeten te houden. Dit was alleen mogelijk door, ongeacht afkomst of stand, samen te werken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl