Nieuwsuur

In de politiek lobbyt iedereen. Niemand wil het verbieden maar het is allemaal weinig transparant. De PvdA komt daarom met een eigen voorstel. In Nieuwsuur aandacht voor de vraag: wat is de invloed van lobbyisten op de Haagse besluitvorming? In de studio reageert Pauline Dekker, longarts van het Rode Kruis-ziekenhuis in Beverwijk. Zij ijverde de afgelopen jaren voor handhaving van het rookverbod.

De PvdA komt nog deze zomer met een voorstel om te zorgen voor meer transparantie rondom lobbypraktijken op het Binnenhof. Dat zegt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. Voortaan moeten ministers en staatssecretarissen in ieder wetsvoorstel dat ze naar de Tweede Kamer sturen een speciale paragraaf opnemen over lobbyen.

Belangen

Daarin moet komen te staan welke lobbyisten zijn ontvangen op het ministerie en ook met welke belangen en argumenten de lobbyisten zich hebben gemeld. Zo moet de Tweede Kamer meer inzicht krijgen in welke argumenten een bewindspersoon mee laat wegen in het besluitvormingsproces. Lea Bouwmeester: "Wij willen niet alleen weten dát iemand langs is geweest, maar vooral: wat is er besproken, welk lobbybelang is ingebracht en is er naar geluisterd of niet?"

Streng

In onder meer Engeland, de Verenigde Staten en Brussel bestaat al veel strengere regelgeving rond lobbypraktijken. Daar worden standaard gespreksverslagen openbaar gemaakt van gesprekken met bijvoorbeeld de tabakslobby. Onlangs publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport waaruit blijkt dat lobbyisten in Nederland vaak beter geïnformeerd zijn dan Kamerleden. Het rapport schetst hoe een vertegenwoordiger van de tabaksindustrie toegang had tot voormalig staatssecretaris De Jager. Die vertegenwoordiger bleek CDA-prominent Elco Brinkman te zijn.

Invloed

Bouwmeester schrijft samen met fractiegenoot Pierre Heijnen nu een initiatief-nota om ook in Nederland meer zicht te krijgen op de invloed van lobbyisten. Bouwmeester: "Wij komen zelf met een voorstel. Dat doen we in de zomer, zodat het nieuwe kabinet er meteen mee aan de slag kan en dat lobby vanaf nieuwe kabinet meteen openbaar wordt."

D66, GroenLinks en de SP steunen het voorstel van de PvdA, al vindt de SP dat het niet ver genoeg gaat. "Hiermee pak je de lobby via het 'old boys network' nog niet genoeg aan", aldus SP-kamerlid Van Raak. VVD en PVV willen pas reageren als het voorstel op tafel ligt. Toch rekent Bouwmeester op een Kamermeerderheid: "Iedereen heeft de mond vol van transparantie, dus ze kunnen nu ook echt actie ondernemen en ons voorstel steunen."

Tegen

CDA-kamerlid Ger Koopmans laat weten tegen dergelijke nieuwe regelgeving te zijn. Volgens Koopmans moeten Kamerleden zich niet richten op hoe een wet tot stand komt, maar op wat er in staat. "Uiteindelijk is de minister verantwoordelijk en aanspreekbaar op dat wat hij of zij in een wet neerlegt. En of dat nou komt omdat hij toevallig z'n moeder gesproken heeft of omdat het in het partijprogramma staat of omdat een lobbyist voorbij gekomen is, dat is niet van belang."

De voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) Frans van Drimmelen laat weten het voorstel van de PvdA wel te steunen.

Register

Het Presidium van de Tweede Kamer werkt onder leiding van voorzitter Gerdi Verbeet ondertussen aan een register voor lobbyisten met toegang tot de Tweede Kamer. Alle namen van lobbyisten die gebruik maken van een vaste kamerpas worden vanaf september gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Nu bestaat een dergelijk register nog niet.

Nieuwsuur spreekt met Elco Brinkman en met Lea Bouwmeester (PvdA).

Vragen en/of opmerkingen? Mail de maker Reijer.Zwaan@Nieuwsuur.nl of volg @ReijerZwaan op Twitter.

STER reclame