Aangepast

CDA meldde gift niet

Transparantie

Nieuwsuur zond in november vorig jaar al een reportage uit over de vraag hoe politieke partijen aan hun geld komen. Daarin was ondermeer CDA-Kamerlid Ger Koopmans heel erg duidelijk: er moet een hoge mate van transparantie zijn in de financiering.

Kanttekeningen

Het CDA, in het bijzonder minister Donner (Binnenlandse Zaken), was er in het voorjaar ook duidelijk over: als een politieke partij hoge bedragen ontvangt van een donateur kan je daar kanttekeningen bij plaatsen.

Opmerkelijk

Het is daarom opmerkelijk dat juist het CDA voor de verkiezingscampagne van vorig jaar 100.000 euro ontving en nu weigert bekend te maken van welk bedrijf dat geld kwam. Dat meldt nrc.next vandaag.

Giften

Nrc.next vroeg het financiële jaarrapport van het CDA over 2010 op. Deze verslagen moeten alle partijen die overheidssubsidie ontvangen in juni naar het ministerie van Binnenlandse Zaken sturen.

Wettelijk gezien worden daarin giften van bedrijven of instellingen vermeld die hoger zijn dan 4.538 euro. Het CDA liet dat na.

Geoormerkt

Na navraag door nrc.next bleek dat de 100.000 euro was ingeboekt onder het kopje 'opbrengst financiële actie – geoormerkt'. De donatie was van één bedrijf. "Een onderneming die adviseert over fusies, overnames en corporate finance", aldus een woordvoerder van het CDA.

Als het CDA deze informatie gelijk in het jaarrapport had gezet, dan was de partij wettelijk gezien niets te verwijten geweest. Volgens de Wet subsidiëring politieke partijen kunnen die namelijk volstaan met het noemen van de branche waarin het donerende bedrijf actief is.

Beïnvloeding

Omdat beïnvloeding door politieke partijen dreigt stuurde minister Donner in april een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat de huidige regels voor giften aan de politiek flink aanscherpt. Partijen moeten voortaan de identiteit bekend maken van donateurs die meer dan 1.000 euro storten. De regels moeten gelden voor alle partijen die in de Kamer vertegenwoordigd zijn, dus ook voor de PVV.

Wilders houdt de inkomstenbronnen van zijn partij geheim. Dat kan, omdat de huidige wet alleen geldt voor partijen die leden hebben en daarom in aanmerking komen voor overheidssubsidie.

Belangenverstrengeling

"Politieke partijen moeten de schijn van belangenverstrengeling vermijden, onder alle omstandigheden onbevangen politieke standpunten kunnen innemen en kiezers moeten geïnformeerd worden over de herkomst van giften", zo schreef Donner in de memorie van toelichting bij zijn wetsvoorstel.

Maar waarom houdt het CDA dan de donateur geheim?

In Nieuwsuur reageren PVV-Kamerlid Hero Brinkman en CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans.

Vragen en/of opmerkingen? Mail de maker Reijer Zwaan (Reijer.Zwaan@Nieuwsuur.nl) of volg Reijer Zwaan op Twitter.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl