Toelichting Nieuwsuur op de uitzending van 13 juli

Afgelopen donderdag (13 juli) besteedde Nieuwsuur aandacht aan het vertrek van D66-leider Sigrid Kaag. In een zogenaamde wordcloud toonden we in onze uitzending hoe er op social media werd gereageerd op haar vertrek uit de politiek. Maar deze wordcloud gaf de verhoudingen van de reacties niet juist weer en dat was niet goed, zoals we eerder al in deze verklaring erkenden.

De afgelopen dagen hebben we naar aanleiding van die eerste verklaring meer vragen gekregen. Nieuwsuur staat voor transparantie in de afwegingen en daarom geven we graag een nadere toelichting.

Vast staat dat we onze conclusies zoals we die in de uitzending hebben gemeld onvoldoende of niet kunnen onderbouwen. Zo hebben we ten onrechte gesteld dat het aandeel tweets met vrouwonvriendelijke lading 'het meest' voorkwam in de groep tweets met een negatieve lading. Daarnaast constateerden we dat 'veel' negatieve tweets gaan over het gezin en de echtgenoot van Kaag, en racistisch van toon zijn. Ook dat was niet juist. Dat dit kon gebeuren heeft te maken met een complex aan factoren: tijdsdruk, een te ambitieus idee, redacteuren die langs elkaar heen werkten en een verkeerde uitvoering van de content-analyse. Nogmaals: dat had niet zo moeten gebeuren.

De reden was in ieder geval niet, zoals her en der op sociale media te lezen was, dat er bewust is gezocht naar ondersteuning voor Kaag en/of D66. Nieuwsuur is onafhankelijk en ongebonden en bericht over iedere politieke partij of politicus gelijk en kritisch, zoals de historie van ons programma ruimschoots bewezen heeft.

Het is ook onjuist dat Nieuwsuur zelf termen zou hebben verzonnen of toegevoegd. Alle negatief geladen woorden die door ons zijn getoond kwamen voor in de door ons bekeken tweets. Mogelijk dat door spellingsvarianten specifieke termen in de ene zoekslag wel naar voren kwamen, en in de andere niet.

Het is evident dat we de situatie betreuren. En natuurlijk evalueren we de gebeurtenissen en trekken we lessen uit de gemaakte fouten.

De Hoofdredactie van Nieuwsuur

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl