'Kabinet moet veel beter verhaal vertellen over energietransitie'

Het kabinet moet meer leiderschap tonen als het gaat om klimaatbeleid. Op dit moment ontbreekt een samenhangend verhaal over nut en noodzaak van verduurzaming én over ons klimaatneutrale leven in de toekomst, zegt het Nationaal Klimaat Platform.

"De wereld gaat gewoon veranderen. Men heeft behoefte aan een visie, een vergezicht." Het zijn woorden van Kees Vendrik, de nieuwe voorzitter van het klimaatplatform. Vandaag presenteert hij zijn eerste advies aan het kabinet, en dat licht hij toe bij Nieuwsuur.

Volgens Vendrik gaat het leven van veel Nederlanders flink veranderen, of ze nou willen of niet. Mensen zullen in de toekomst anders (of minder) reizen, duurzamer eten en anders wonen. Hoe gaat zal die transitie er dan exact uitzien? "Dat verhaal moet toch echt van het kabinet komen."

Het hele systeem van energie en hoe wij elektriciteit opwekken komt uit de vorige eeuw.

Kees Vendrik

Het voormalig GroenLinks-Kamerlid sprak de afgelopen maanden met ongeveer honderd organisaties, instellingen en burgers over het klimaat. Zijn conclusie is dat nog altijd te weinig mensen overtuigd zijn van drastische en levensveranderende maatregelen.

Bovendien, vindt Vendrik, moeten bedrijven meer ruimte krijgen om te experimenteren met wet- en regelgeving. Want op dit moment lopen ze vast in "procedures en spelregels die uit de oude tijd komen. Dat is ook niet zo gek, want het hele systeem van energie en hoe wij elektriciteit opwekken komt uit de vorige eeuw".

Kees Vendrik pleit ook voor een rechtvaardiger klimaatbeleid. Op dit moment gaan de meeste subsidies naar midden- en hoge inkomensgroepen, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van huizen. Kwetsbare groepen dreigen buiten de boot te vallen. De lusten en lasten van het klimaatbeleid moeten beter worden verdeeld, vindt het Nationaal Klimaat Platform.

René Geerts maakte een duurzame ondergrondse warmteopslag bij een sauna in Soesterberg. Dat ging niet zonder slag of stoot:

Ondernemers raken verstrikt in web van duurzaamheidsregels

Hoewel steeds meer Nederlanders aandacht hebben voor de energietransitie, is het volgens Vendrik nog niet genoeg. "In enquêtes neemt de steun voor stevig klimaatbeleid toe. Mensen willen daar graag een aandeel in hebben, meedoen. Dan is het echt aan de overheid om dat niet te verprutsen, maar juist aan te moedigen."

Want onderaan de streep zijn we mondiaal 'nog helemaal nergens', zegt Vendrik streng. "Het tempo moet flink omhoog. Want we zitten in een dikke klimaatcrisis en stevenen af op catastrofale klimaatveranderingen."

Kees Vendrik nam onlangs het stokje over van Ed Nijpels als voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform. Hij stuurt zijn bevindingen naar het kabinet, en in het bijzonder naar minister Jetten van Klimaat en Energie. Wat als het kabinet niets doet met al zijn adviezen? Vendrik met een glimlach: "Ik heb minister Jetten beloofd dat ik dan ga drammen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl