Directeur Kieskompas: verschillen tussen PvdA en GroenLinks 'opmerkelijk'

In een televisiedebat nemen de Partij van de Arbeid en GroenLinks het vanavond op tegen de VVD van Mark Rutte. De linkse partijen werken landelijk steeds nauwer samen, maar in de provincie blijkt er aardig wat onenigheid te bestaan over belangrijke progressieve thema's.

Nieuwsuur inventariseerde afgelopen week de antwoorden die de twee partijen gaven op verschillende progressieve stellingen in het Kieskompas. Daaruit bleek dat de partijen op sommige thema's tegenover elkaar staan.

Op de website van het Kieskompas geven politieke partijen aan in hoeverre ze het eens zijn met stellingen over uiteenlopende onderwerpen. Kiezers kunnen op die manier zien welke partij het beste bij hun opvattingen past. De verschillen tussen GroenLinks en PvdA zijn vooral zichtbaar op thema's als woningbouw, werkgelegenheid en natuurbeheer.

De PvdA en GroenLinks sjansen met elkaar, maar hebben inhoudelijk wel grote verschillen.

Willem Blanken, directeur Kieskompas

In Drenthe vindt GroenLinks bijvoorbeeld dat er meer windmolens moeten komen, maar de Partij van de Arbeid vindt dat landschapsvervuiling. De PvdA vindt dat ganzen in Noord-Holland afgeschoten mogen worden om gewassen te beschermen. GroenLinks is het daar niet mee eens. Of neem Lelystad Airport, in Flevoland. Moet de provincie zich inzetten om dat vliegveld te openen? 'Mee eens', zegt de PvdA in die provincie. GroenLinks is het hier helemaal niet mee eens.

Ook over de toekomst van andere vliegvelden zijn de provinciale afdelingen van GroenLinks en PvdA het oneens. In het geval van Groningen Airport blijkt dat uit de ingevulde antwoorden in het Kieskompas, in het geval van Airport Twente bleek dat deze week tijdens een lijsttrekkersdebat van 1Twente.

Nieuwsuur legde deze afwijkende posities voor aan de directeur van het Kieskompas, Willem Blanken, en sprak hierover ook met provinciale PvdA en GroenLinks-lijsttrekkers in Flevoland en Zeeland. Volgens Blanken zijn de verschillen tussen GroenLinks en PvdA groter dan de verschillen tussen rechtse partijen als JA21, FvD en BVNL.

"Dat is kluitjesvoetbal met inhoudelijk bijna geen verschillen. Maar die rechtse partijen zijn juist versnipperd en hebben afstand van elkaar genomen. De PvdA en GroenLinks sjansen met elkaar, maar hebben inhoudelijk wel grote verschillen." Blanken is benieuwd hoe het eenwordingsproces tussen de partijen verdergaat: "De discussie zal op bepaalde punten echt ingewikkeld zijn."

Woningbouw ten koste van groen buitengebied

De vraag of er woningen mogen worden gebouwd in groen buitengebied verdeelt GroenLinks en PvdA in bijna elke provincie. Kieskompasdirecteur Blanken: "Bij zo'n stelling zie je dat het gaat om de groene principes van GroenLinks versus de meer traditionele woningbouwachtergrond van de PvdA. Die verschillen zie je door bijna alle provincies heen."

In Zeeland, de enige provincie waar PvdA en GroenLinks met één gezamenlijke kieslijst meedoet aan de komende verkiezingen, antwoordt de partij als enige 'neutraal' op deze stelling. "Dat lijkt een compromis", zegt Blanken. Anita Pijpelink, de lijsttrekker van de gezamenlijke lijst PvdA/GroenLinks in Zeeland bevestigt desgevraagd dat ze geen keuze wilde maken over woningbouw ten koste van groen buitengebied, omdat het volgens haar niet nodig is om in Zeeland in het groene buitengebied te bouwen.

Maar na vragen van Nieuwsuur aan de provincie Zeeland, blijkt dat er in die provincie al bouwplannen zijn goedgekeurd in het groene buitengebied. Het zal voor de Zeeuwse Pvda/GroenLinks-fractie de komende vier jaar af en toe een lastige afweging blijven, zegt lijsttrekker Pijpelink.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl