Prins Harry en Meghan op een foto vrijgegeven door Netflix

'Harry en Meghan overspelen met 'therapiesessie' hun hand'

Het is zeer waarschijnlijk dat Harry en Meghan, met hun Netflix-documentaire, hun hand hebben overspeeld. Want wie in het Verenigd Koninkrijk aan de koninklijke familie komt, komt nog steeds aan zeer veel Britten. Dat zeggen oud-correspondent Tim de Wit en James Brilliant, een Britse expert reputatiemanagement.

"Met deze serie verbranden ze alle bruggen achter zich", aldus Brilliant, expert op het gebied van strategische communicatie. "En dat is allesbehalve goed voor hun reputatie in het Verenigd Koninkrijk."

Hij noemt de serie één groot "ijdelheidsproject". In Groot-Brittannië is de verwarring daarover groot, zegt Brilliant. "De grootste frustratie onder de Britten is dat Harry en Meghan een rustig leven wilden, zonder schijnwerpers van de tabloids. En nu komen ze met een serie, eerder al met een Meghan-podcast, en binnenkort met Harry's autobiografische boek."

Ook oud-correspondent Tim de Wit ziet het beeld in Groot-Brittannië kantelen. "Mensen vinden dat ze bezig zijn om de koninklijke familie te beschadigen en daar ook nog heel veel geld aan verdienen. En met een koning Charles die nog niet eens is gekroond, vinden velen het niet passen om over de rug van de koninklijke familie je gram te halen."

De serie is in het Verenigd Koninkrijk het gesprek van de dag:

Netflixserie Harry en Meghan verschenen: 'Ik kijk wel uit naar de roddels'

Volgens beiden is de Britse koninklijke familie - ondanks alle schandalen en onenigheid - nog steeds immens populair. Al staat de jongere generatie meer open voor Harry en Meghan. Vooral jongere Britten en Britten met een migratieachtergrond zijn eerder geneigd om het tweetal te steunen in hun gevecht om de waarheid, zegt De Wit.

Die waarheid is de waarheid van Harry en Meghan, de reden waarom het stel uit de koninklijke familie is gestapt. Het stel noemt de worsteling met de Britse (roddel)pers, ze beschuldigen het paleis van vieze spelletjes met diezelfde pers én benoemen een diepgeworteld racisme in het paleis.

Don't explain

Het effect van de documentaire zal een definitieve breuk betekenen met de Britse media en de rest van de koninklijke familie, verwacht De Wit. "Mocht je nog de illusie hebben dat deze Britse koninklijke familie ooit nog een Kerst met z'n allen viert, mét Harry en Meghan en hun kinderen, dan denk ik dat dat idee tot het verleden behoort."

Leden van de koninklijke familie zouden hebben geweigerd commentaar te geven op alle aanklachten. Dat noemt Brilliant een verstandig besluit. "Door rechtstreeks op een beschuldiging in te gaan, valideren ze die." De Wit: "Binnen deze familie geldt nog steeds: don't complain, don't explain. Vooral niet klagen, niet uitleggen."

Harry heeft wel een punt, vindt De Wit, als het gaat om zijn leven met de tabloids. Duidelijk is hoe moeilijk het voor hem, en andere leden van de koninklijke familie, is om te leven in een wereld waar alles, maar dan ook echt alles wordt gefotografeerd. "Dat je elke stap die je zet, gevolgd wordt door een leger aan fotografen. En zijn moeder is natuurlijk mede als gevolg van een achtervolging van paparazzi's omgekomen."

Ongeloofwaardig

Volgens de oud-correspondent hebben Harry en Meghan goed nagedacht over hoe ze zichzelf in de serie portretteren. Storend, vindt hij, dat Megan zichzelf neerzet als iemand die geen idee had waar ze aan begon. "Dus je stapt in de bekendste koninklijke familie ter wereld, en dan zeg je dat je een paar jaar daarvoor niet wist wie Harry en William waren."

Meghan moest naar eigen zeggen zelfs googelen naar het Britse volkslied. De Wit: "Toch een van de bekendste volksliederen ter wereld. Dat komt op mij erg naïef over. Allemaal om de indruk te wekken dat ze niet wist waar ze aan begon en dat het haar dus is overkomen. Dat vind ik niet heel geloofwaardig."

Meghans reputatie is in het Verenigd Koninkrijk beschadigd, ze heeft betere pr nodig, zegt Brilliant. "De documentaire is ook bedoeld om haar te laten zien als vriendelijk, aardig, een moeder. En samen is het David versus Goliath, goed versus slecht. Harry en Meghan zijn de goeden, de slechten zijn de media en de koninklijke familie. Allemaal bekeken vanuit hun positie als slachtoffer."

Therapiesessie

Op een ommezwaai in de Britse publieke opinie, hoeft het stel volgens De Wit en Brilliant niet te rekenen. Misschien is dat ook niet hun doel, want hun toekomst ligt voorlopig in de Verenigde Staten. Hun populariteit daar bevestigen kan volgens De Wit en Brilliant een strategie zijn. "Ze moeten daar alles wat ze willen doen, kunnen blijven doen. En voor dat publiek is dit dan wel een goeie serie", zegt De Wit.

Dat komt ook omdat er in de Verenigde Staten veel meer aandacht en fascinatie is voor het stel. Brilliant: "Er wordt in de VS gezegd dat ze zich gedragen als de Kardashians. Maar daar houden ze in de VS van: reality-tv met beroemdheden en roddels. Ook de kwestie van ras, wat duidelijk een groot onderwerp is voor Meghan, is in de VS een nog veel groter probleem."

Brilliant heeft wel een advies voor Harry en Meghan: "word geen reality-tv-sterren". Al ziet hij in de documentaire overduidelijk dat Harry zich als prins nooit op zijn gemak heeft gevoeld. "Hij verloor zijn moeder, hij heeft geleden. Hij wilde altijd al onafhankelijk en vrij zijn, weg van de gekte van de monarchie. Harry is duidelijk beschadigd. Daarom is deze documentaire in zekere zin een therapiesessie."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl