Verklaring politie over beschuldiging van liegen in proces-verbaal

De volledige reactie van de politie Rotterdam:

De politie heeft van meet af kennis gehad van het verschil tussen de beleving van de collega die hij in het PV van bevindingen schreef, en de beelden. Er is geen reden om aan te nemen dat er sprake is van kwade opzet danwel liegen. Zojuist is bekend geworden dat de Rijksrecherche een onderzoek start. Wij wachten de resultaten van dit onderzoek af.

De collega in kwestie heeft het door hem gebruikte geweld, inclusief de kopstoot, direct gemeld. Daags na het incident werden beelden gepost op social media. Diezelfde beelden kwamen ook in ons bezit. Hieruit bleek dat er ruimte zit tussen de omschrijving door de collega in het PV van bevindingen, en wat te zien is op de beelden.

Het gebruikte geweld is bekeken door de onafhankelijke commissie geweldsaanwending, die de politiechef adviseert in de beoordeling van ingezet geweld. In dat advies, op 24 juli 2020, is het verschil tussen beelden en PV van bevindingen opgenomen. Het geweld werd als proportioneel en subsidiair beoordeeld, maar niet professioneel. De politiechef heeft dat advies overgenomen.

Een jaar later (25 mei 2021) is de betreffende collega in opdracht van het Openbaar Ministerie verhoord. Ook hier kwam het verschil tussen de omschrijving in het PV en de beelden ruim aan bod. Dit heeft niet tot een aparte aanklacht geleid. De rechter oordeelde op 25 mei 2022 dat er met het uitdelen van de kopstoot sprake is van mishandeling, en veroordeelde de collega hiervoor tot het betalen van een boete van 250 euro. Hij gaat niet tegen dit besluit in beroep.

De collega heeft in alle gesprekken aangegeven dat hij naar eer en geweten het PV van bevindingen heeft opgetekend. Hij erkent bij het terugkijken van de beelden dat er een verschil zit tussen wat hij heeft opgeschreven en wat er is te zien. Dat maakt zijn beleving van het incident en zijn beslissing dat een kopstoot op dat moment het juiste was, niet anders.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl