Hendrik Willem Mesdag, Petunia, 1840, potlood op papier,

Petunia voor Ellegonda, vroegste tekening Mesdag (bij toeval) ontdekt

Tijdens een grootschalig onderzoeks- en conserveringsproject in Museum Panorama Mesdag is een getekende petunia ontdekt die Hendrik Willem Mesdag op 9-jarige leeftijd maakte. De jonge Mesdag tekende de bloem ter gelegenheid van de dertiende verjaardag van zijn zus, Ellegonda.

Eerder werd aangenomen dat een tekening die Hendrik Willem Mesdag als 12-jarige maakte zijn vroegste overgeleverde werk was, maar de nieuw ontdekte tekening met getekende bloem is drie jaar ouder.

Mesdag tekende de bloem op heel gedetailleerde wijze. Als een bioloog gaf hij elke bladnerf met grote nauwkeurigheid weer. "Deze tekening zat geplakt in een 20ste-eeuws album, duidelijk van latere datum dan de tekening", zegt Suzanne Veldink, hoofd museale zaken Museum Panorama Mesdag.

 • Museum Panorama Mesdag
  Vroegst ontdekte Mesdag: Petunia
 • Museum Panorama Mesdag
  Hendrik Willem Mesdag, Petunia, 1840

Om het werk beter te kunnen conserveren, is de tekening uit het album gehaald. "Toen pas zagen we de datering op de tekening en de inscriptie op de achterkant. Het is een hele mooie ontdekking en interessant om te zien wat een bijzonder vaste hand Mesdag op deze leeftijd al had. Zijn goede observatievermogen is opvallend", zegt Veldink. Het museum is blij met de tekening die nog beter de ontwikkeling van Mesdags als kunstenaar laat zien.

Zeer waarschijnlijk ontstonden de tekeningen op een van de vele tekenavonden van de familie Mesdag. Deze familieactiviteit was gebruikelijk in de negentiende eeuw binnen de kringen waarin Hendrik Willem opgroeide, ook bij de familie Mesdag.

Kunstlievende familie

In een interview met Mesdag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant in 1906 sprak hij over deze herinnering uit zijn jeugd: "Ik had als jongen wel veel liefhebberij in teekenen, en dat werd bij ons thuis in Groningen aangekweekt, doordat vader een aardig schilderijen-kabinet had, zoodat we vaak allemaal samen met papier en potlood zaten."

Ook Mesdags broer Taco maakte een tekening voor zijn zus. Op de achterkant van elk werk staat geschreven 'Op de 13de Verjaring van Ellegonda'. Mesdag kwam uit een kunstlievende familie. Zijn vader was verzamelaar en lid van de Groningse vereniging Minerva en thuis werd er veel getekend.

 • Museum Panorama Mesdag
  Achterkant Petunia: Op de 13de Verjaring van Ellegonda
 • Museum Panorama Mesdag
  Taco Mesdag, Bloemstudie, 1840
 • Museum Panorama Mesdag
  Hendrik Willem Mesdag, Fruitstilleven, 1842

Zowel Hendrik Willem als Taco zouden uitgroeien tot professionele kunstenaars. Familie bleef belangrijk voor Hendrik Willem. Hij liet Museum Panorama Mesdag na aan zijn neven en nichten.

Vanaf vandaag is de tekening Petunia te bezichtigen in Museum Panorama Mesdag, als onderdeel van de tentoonstelling Mesdag & De Natuur.

Het beroemde 120 meter ronde zeegezicht Panorama van Scheveningen is een van de laatst bewaarde panorama's ter wereld.

Het grootste schilderij van Nederland is 140 jaar oud

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl