Reactie Coöperatie Laatste Wil

Nieuwsuur stelde een aantal vragen aan de Coöperatie Laatste Wil (CLW) over Middel X. Hier de volledige weergave van de vragen en de antwoorden:

Nieuwsuur: Uit de dossiers van het OM blijkt dat ook jonge mensen Middel X hebben gekregen en ingenomen, dat ze hebben ontvangen van een van de drie verdachten die lid zijn of waren van jullie Coöperatie. Betreuren jullie dat dit is gebeurd?

CLW: Uit de informatie van het OM blijkt dat de mensen die zijn overleden tussen de 41 en 82 jaar oud zijn. Ik neem aan dat jullie het er mee eens zijn dat dit niet bepaald de categorie "jongeren" betreft. Daarnaast zal het ook voorkomen dat jongeren (< 30) aan dit of een ander middel zijn gekomen. Het is een vrij verkrijgbaar chemisch middel waarin 450 ton handel per jaar wereldwijd omgaat.

Nieuwsuur: Vinden jullie dat ook jonge mensen die lid zijn bij jullie, de beschikking moeten kunnen krijgen over middelen waarmee ze een einde aan hun leven kunnen maken?

CLW: Wij vinden dat kwetsbare mensen moeten worden beschermd. Echter, niet alle jongeren zijn per definitie kwetsbaar. Aan de andere kant zijn er honderd duizenden ouderen die regie over hun eigen levenseinde willen hebben. Dat is voor ons het onderwerp van het debat. Van de leden van de CLW (27.500) is de gemiddelde leeftijd 69 jaar en nog geen 2 procent is jonger dan 40 jaar. 98 procent! is ouder dan 40 jaar. In Nederland vinden er 5 suïcides per dag plaats. En van de suïcides is 85 procent van de mensen 40 jaar of ouder. We zullen het debat moeten voeren over en de energie moeten steken in het vinden van oplossingen, zodanig dat we tegemoet kunnen komen aan de wens van tweederde van de Nederlanders die zelfbeschikking wensen én tegelijkertijd de bescherming van kwetsbaren borgen.

Nieuwsuur: Onder welke veiligheidsmarges zouden jullie mensen met een doodswens middelen willen verstrekken waarmee hun wens in vervulling kan gaan?

CLW: Het gaat niet om mensen met een doodswens. Het overgrote deel wil ter geruststelling een middel in huis hebben, zodat zij in de toekomst zelf over hun levenseinde kunnen beschikken als zij daar aan toe zijn (bijvoorbeeld als dementie dicht bij komt). En wat betreft de veiligheid willen wij graag in gesprek gaan met betrokkenen. Dat zijn in de eerste plaats de 70 procent Nederlanders die graag zelf de regie over het levenseinde willen hebben en die willen dat een laatstewilmiddel voor hen beschikbaar kan zijn. Neem Huib Drion als voorbeeld. Hij pleitte hier 30 jaar geleden al voor.

Nieuwsuur: Wat zeggen jullie tegen nabestaanden die erg geschrokken zijn van de urenlange doodsstrijd die in sommige gevallen het middel volgens toxicologen kan veroorzaken?

Doodgaan is niet makkelijk. Nooit! De meeste nabestaanden hebben verdriet en rouw. Bij zelfdoding die onverwacht komt, ook schuldgevoel en verwijten en boosheid om dat alles op te projecteren. Wij hebben eigen informatie van nabestaanden van dertig overledenen, Naast de literatuurgegevens van zo'n honderd cases van mensen die per ongeluk of expres Middel X hebben ingenomen. De gemiddelde leeftijd van de meldingen bij de CLW is 70 jaar. Wij zijn niet overtuigd van de kwaliteit van de beschikbare informatie van anderen, omdat we de details, het ingenomen middel en omstandigheden niet gemeld krijgen.

Middel X is een gefingeerde naam voor een andere chemische stof. Nieuwsuur heeft voor deze stof de naam Middel X gebruikt uit veiligheidsoverwegingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl