Methaan is zonder infraroodcamera niet te zien. Clean Air Task Force / Nieuwsuur
Nieuwsuur

In een poging de opwarming van de aarde af te remmen willen de Europese Unie en de Verenigde Staten de uitstoot van methaan fors verminderen. De EU en de VS presenteerden vandaag een plan waarin ze beloven in 2030 dertig procent minder methaan uit te stoten dan in 2020.

Het broeikasgas methaan (CH4) is na kooldioxide (CO2) het belangrijkste broeikasgas en verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de huidige opwarming van de aarde. Het komt vooral vrij bij de productie van olie en gas, maar ook de landbouw, veeteelt (koeien) en de afvalverwerking zijn belangrijke methaanproducenten. Het voornemen de methaanuitstoot te verminderen kan grote gevolgen voor deze sectoren hebben, meldde persbureau Reuters eerder.

Opwarming aarde halt toeroepen

De bijdrage van methaan aan klimaatverandering ligt steeds meer onder een vergrootglas. Het broeikasgas wordt gezien als probleem én als oplossing. De 'levensduur' van methaan is veel korter dan van CO2, dat tientallen of zelfs honderden jaren actief blijft. Maar in die kortere periode draagt het gas méér bij aan het opwarmen van de aarde dan CO2. Het voordeel: het terugdringen van de methaanuitstoot heeft daardoor relatief snel effect op het tempo en de mate waarin de aarde opwarmt.

Dat is niet het enige voordeel volgens de Amerikaanse president Joe Biden. In een toelichting op het plan zegt Biden dat een reductie van de methaanuitstoot ook ten goede komt aan de volksgezondheid.

Dit maakt de kans groter dat we onomkeerbare veranderingen zoals het smelten van ijskappen kunnen afwenden. Dit is dus echt een grote stap.

Jonathan Banks van Clear Air Task Force

Volgens een recente VN-studie kan een sterke reductie in de komende tien jaar uiteindelijk wereldwijd 0,3 graden opwarming schelen. "Dat klinkt als weinig maar dat is enorm", zegt Jonathan Banks van Clear Air Task Force, een organisatie die lobbyt voor strengere wetgeving rond methaan. Bovendien kan het tempo van opwarmen worden vertraagd. "Daarmee kunnen we tijd kopen. Dat maakt de kans groter dat we onomkeerbare tipping points zoals het smelten van ijskappen kunnen afwenden. Dit is dus echt een grote stap", aldus Banks.

In de aanloop naar de VN-klimaattop in november in Glasgow neemt de druk toe op landen om meer maatregelen aan te kondigen om de opwarming van de aarde te beperken. Vorige maand pleitte het VN-klimaatpanel IPCC in haar rapport al voor het aanpakken van methaan. Volgens de auteurs wordt het vrijwel onmogelijk de opwarming tot anderhalve graad te beperken zonder een snelle en sterke reductie van methaan. De methaan concentratie is in 800.000 jaar niet zo hoog geweest, concluderen de klimaatwetenschappers.

'Andere landen moeten meedoen'

Het voornemen van Washington en Brussel om de methaan uitstoot met dertig procent te reduceren is niet juridisch bindend. Er zijn dus geen gevolgen als het doel niet gehaald wordt. De EU en de VS roepen andere grote methaan-uitstoters zoals China, Rusland, India en Brazilië zich bij het plan aan te sluiten. Zowel in de VS als in de EU wordt later dit jaar ook nieuwe wetgeving gepresenteerd om de uitstoot van methaan te verminderen. Zo zouden olie -en gasbedrijven verplicht kunnen worden methaanlekkages op hun raffinaderijen op te sporen en te repareren.

STER reclame