Aangepast

Reactie Nieuwsuur naar aanleiding van reportage Kerkrade

Naar aanleiding van deze reportage hebben wij veel vragen gekregen. Sommige mensen betwijfelen of er wel echt een coronadode was gevallen, zoals de huisarts in het onderwerp vertelt. Ook zijn er vragen over het feit dat het filmpje eerder online stond zonder de bijdrage van de huisarts.

De feiten zijn als volgt:

Het bewuste onderwerp is op één en dezelfde dag gedraaid in Kerkrade. Online is er een week eerder een verkorte versie online gezet waarin de huisarts niet werd opgevoerd. In het televisie-item, dat enkele dagen later werd uitgezonden, was de huisarts wel opgenomen.

In het onderwerp vertelt de huisarts dat zij die dag een melding heeft gedaan van een overledene (een 39-jarige vrouw) aan corona. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd, de verslaggever was daar getuige van. De melding is gedaan aan de GGD. De huisarts bevestigt ons vandaag opnieuw dat dit zo gebeurd is en dat, in overleg met de forensisch arts, de doodsoorzaak corona was. Zij wijst erop dat nog onduidelijk is of de GGD de melding ook heeft geregistreerd en dat huisartsen geen coronadoden meer kunnen melden bij het RIVM.

Om privacyredenen (zo werd de naam van de overledene genoemd) is een kort stukje opnieuw opgenomen zonder dat de naam genoemd is. Voor de volledigheid hadden we dat moeten vermelden.

Update 3 september:

De GGD Zuid Limburg bevestigde vrijdagmiddag dat de betrokken patiënte inderdaad met corona is overleden. Het geval is inmiddels ook geregistreerd.

Hieronder de integrale verklaring van GGD ZL:

Op 1 september jl. was er bij Nieuwsuur een item over de lage vaccinatiegraad in Kerkrade, hierin zat ook een "melding van overlijden van een coronapatiënt" via de telefoon aan de GGD ZL. Omdat er veel discussie over dit overlijden c.q. melding op de social media plaatsvindt het volgende:

Op 10 en 11 augustus jl. zijn er opnames geweest van Nieuwsuur in Kerkrade over de vaccinatiegraad en het "wantrouwen" van de inwoners richting overheid. Tijdens deze opnames is er contact geweest tussen de huisarts en de GGD over een mogelijk corona gerelateerd thuis overlijden van een inwoner uit Kerkrade, maar geen officiële melding gedaan. Naar aanleiding van de uitzending en de daaropvolgende vragen is er nogmaals contact geweest tussen huisarts en GGD ZL om het beeld compleet te krijgen en blijkt dat deze patiënt met corona is overleden. Dit is nu alsnog geregistreerd.

De huisarts en GGD ZL betreuren de onrust die dit met zich mee heeft gebracht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl