Nieuwsuur
Nieuwsuur

Een 'pokkenbriefje' om naar school te mogen, mannen die in quarantaine worden geplaatst en een speciaal gasthuis voor mensen met lepra. Archivarissen in het Brabantse Grave kijken hun ogen uit: een recente digitalisering van een archief toont nogal wat parallellen tussen deze 'nieuwe' gegevens en ons corona-heden.

Het betreffende archief is van het Sint Catharinagasthuis, dat sinds de 12e eeuw als een opvanghuis voor armen en zieken fungeert. De 'vondst' laat goed zien hoe men de afgelopen 800 jaar omging met - onder andere - besmettelijke ziektes. "Dit archief is van nationaal belang", zegt rijksarchivaris Jan Sanders.

"In het verleden waren er ook besmettelijke ziekten, met name de pest en lepra, waar men zich geen raad mee wist. En dan gaat men bekijken hoe dit te genezen is. Zo zie je bijvoorbeeld dat voor lepra-patiënten een aparte vestiging van het gasthuis werd gemaakt, buiten de stad."

Sanders laat het archief aan Nieuwsuur zien, en we spreken met medisch historicus Mieneke te Hennepe. Al vóór de coronacrisis had ze een bovengemiddelde interesse in besmettelijke ziekten, en dus begon ze een tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden:

'Pokkenbriefjes zijn eigenlijk de voorlopers van het vaccinatiebewijs'

STER reclame