1 miljoen prikken niet goed geregistreerd voor Europese coronapas

  • Dieuwke van Ooij

    verslaggever

  • Dieuwke van Ooij

    verslaggever

Nu de EU-landen het eens zijn over de invoering van een Europese coronapas waarmee mensen op reis kunnen, zou het technisch mogelijk zijn om zo'n pas al in juli in te voeren. Maar dan moet wel voor die tijd de registratie van alle vaccinaties bij het RIVM op orde zijn. Op dit moment is er nog sprake van grote achterstanden, erkent ook demissionair minister Hugo de Jonge.

Tot nu toe zijn volgens het RIVM bijvoorbeeld maar iets meer dan de helft van de prikken geregistreerd die door de huisartsen zijn gezet. Van de vaccinaties die in zorginstellingen zijn gezet, is nog minder dan de helft niet in het centrale systeem (CIMS) van het RIVM ingevoerd. In totaal komt dat neer op ongeveer 1 miljoen prikken die wel zijn gezet, maar niet goed zijn geregistreerd bij het RIVM.

Als de gegevens van mensen niet in het systeem zitten, kunnen ze niet worden gekoppeld aan de QR-code van Europa.

Jaap-Henk Hoepman, specialist privacybescherming

Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zijn de systemen van de huisartsen inmiddels gekoppeld aan het systeem van het RIVM en worden de gegevens dus automatisch doorgegeven. Maar volgens het RIVM ontbreken ze nog. Waar het dan wel aan ligt is onduidelijk.

"Huisartsen registreren de vaccinaties gewoon in hun bestaande huisartsinformatiesysteem. Ze hebben daarvoor geen nieuw systeem hoeven aanschaffen of installeren. De koppeling tussen deze bestaande systemen is door de leveranciers van deze systemen en het RIVM geregeld. Dus voor zover wij weten speelt dit punt niet bij de huisartsenpraktijken'', aldus het LHV.

38 registratiesystemen in Nederland

Volgens data analist Jaap-Henk Hoepman, specialist privacybescherming van de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit, is de Europese QR-code technisch zo goed als klaar maar ligt het probleem bij de invoering in de lidstaten. "Als de gegevens van mensen niet in het systeem zitten, kunnen ze niet worden gekoppeld aan de QR-code van Europa."

Ook minister Hugo de Jonge erkent dat de registratie van de gegevens nodig is om een Europese QR-code te kunnen krijgen. En hij erkent dat er een grote achterstand is bij de registratie "Naar de beste Hollandse traditie zijn er 38 systemen waarin de vaccinatiegegevens zijn opgeslagen. Die moeten allemaal bij het RIVM terecht komen. Dat is monnikenwerk."

Een taskforce probeert nu alsnog de gegevens ingevoerd te krijgen. Zo'n vijf a tien procent van de prikken, ook die van de GGD, is niet geregistreerd, omdat mensen hebben aangekruist dat hun vaccinatiegegevens niet aan het RIVM mogen worden doorgegeven. Sommigen wisten niet dat dat betekent dat zij ook geen Europese QR-code krijgen. "Daar moeten we nog iets op verzinnen maar dat kan wel lang gaan duren", aldus minister De Jonge.

'Laatste versie nog installeren'

Volgens het RIVM wordt nu eerst achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing voor de honderdduizenden tot een miljoen mensen die wel wilden dat hun gegevens bij het RIVM geregistreerd werden, maar bij wie dat niet is gebeurd. "We werken samen met partijen (koepelorganisaties, leveranciers van ICT-systemen) om te achterhalen waarom nog niet alle gegevens in het landelijke register zijn opgenomen", aldus De Jonge.

RIVM: "Een aantal bekende oorzaken zijn: mensen geven geen toestemming voor het doorgeven van de informatie aan het RIVM, zorgverleners hebben nog niet alle vaccinaties ingevoerd of nog niet alle zorgverleners hebben de laatste versie van het informatiesysteem geïnstalleerd waarmee het doorgeven van de informatie mogelijk is."

Het is nog niet duidelijk of het probleem voor de invoering van de Europese coronapas eind juni is opgelost.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl