Nieuwsuur

Er zit een flinke vertraging in het vaccineren van bewoners van instellingen voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Terwijl eind januari daar al de eerste prikken werden gezet, zijn er nog altijd bewoners niet gevaccineerd. Zij wachten op mobiele prikteams van huisartsenposten die het coronavaccin komen brengen.

Deze vertraging heeft volgens bestuurders die Nieuwsuur sprak, geleid tot onnodige corona-uitbraken in zorginstellingen.

Lees hieronder de reacties:

Reactie RIVM:

Wij herkennen het beeld dat de koepels schetsen niet maar zullen dit met hen bespreken.

Vanaf november waren de koepels betrokken bij de vaccinatiestrategie, juist om het zorglandschap zo goed mogelijk in beeld te brengen en in afstemming met hen te komen tot de beste manier om deze groep kwetsbare cliënten te vaccineren.

Instellingen die zelf vaccineerden hadden 2x3 dagen (totaal 6) de tijd om vaccin te bestellen. De beperkte besteltermijn werd onder andere veroorzaakt door vereisten aan de logistiek van de MRNA vaccins. Instellingen waren hiervan op de hoogte. Uiteindelijk was er slechts één instelling die niet op tijd vaccin heeft besteld. Dit kwam door eigen onoplettendheid. Deze instelling heeft op een later moment nog wel een bestelling kunnen plaatsen.

Reactie VWS:

De vaccinatiestrategie richt zich, conform advies Gezondheidsraad, op het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte. Daarbij wordt vanaf het begin prioriteit gegeven aan het beschermen van de meest kwetsbare mensen. Vanwege de schaarste aan vaccins en op basis van praktijkervaringen is het proces waar mogelijk versneld en geoptimaliseerd. Daarover is ook steeds overleg geweest met beroepsgroepen en brancheorganisaties.

Begin januari was alleen het vaccin van BioNTech/Pfizer beschikbaar. Vanwege logistieke aspecten (per 1000 verpakt, bewaartemperatuur van -70) was dit vaccin in eerste instantie niet geschikt om in te zetten buiten de GGD-prikstraten. Toch is al snel besloten om Pfizer ook toe te passen in verpleeghuizen. Om verspilling te voorkomen is daarbij op 18 januari, eerder dan beoogd, gestart met vaccineren in grotere instellingen. Moderna, dat logistiek eenvoudiger inzetbaar is, was bedoeld voor kleinschalige woonvormen. Leveringen van Moderna kwamen vaak later en waren kleiner dan voorzien. Dat vertaalde zich in het tempo van prikken. Om te versnellen is besloten om het Pfizer vaccin vanaf 15 februari ook in te zetten in de kleinschalige woonvormen. Daardoor is het gelukt de eerste prikronde voor deze groep deze week af te ronden. We zien de besmettingen in instellingen voor langdurige zorg ondertussen sterk afnemen.

Bewoners van grotere instellingen vallen meestal onder de verantwoordelijkheid van een instellingsarts. Bij de kleinschalige woonvormen is dat juist in de meeste gevallen de huisarts. Uit oogpunt van medische verantwoordelijkheid was, na overleg met beroepsgroepen, in eerste instantie de lijn dat mensen zoveel mogelijk door hun eigen arts zouden worden gevaccineerd. Al eind januari is die insteek losgelaten en heeft het RIVM duidelijk gecommuniceerd dat alle bewoners gelijktijdig konden worden gevaccineerd.

STER reclame