Reactie ministerie op verhaal over aardgasvrij maken van woningen

Binnen 9 jaar moeten de eerste anderhalf miljoen woningen van het gas af zijn. De teller staat nog op enkele honderden. Nieuwsuur bericht over tegenvallende kosten, maar ook onrealistische beloftes en onnodige vertragingen.

Een kostendaling - waar het ministerie van Binnenlandse Zaken op hoopt - is zeer onwaarschijnlijk, aldus het Economische Instituut voor de Bouw (EIB). Lees hieronder de reactie van het ministerie:

In een reactie stelt het ministerie dat dat de wijkaanpak "complex" is en dat er nog "veel geleerd moet worden". Het ministerie denkt dat de meerkosten van het verduurzamen en aardgasvrij maken van een woning gemiddeld lager is dan het investeringsbedrag van 40.000 euro waar EIB op uit komt. "Uit de rekentool van Milieucentraal blijkt dat veel investeringen zich ook binnen een redelijke termijn terugverdienen."

Het ministerie zegt dat het uitgangspunt van de aanpak "haalbaar en betaalbaar" is. Om te komen tot een betaalbare aanpak zullen volgens het ministerie subsidies noodzakelijk blijven.

Als blijkt dat het gestelde doel "haalbaar en betaalbaar" niet gerealiseerd kan worden, moeten er volgens het ministerie andere keuzes worden gemaakt. "Mocht doelen en middelen uiteen gaan lopen dan vergt dat uiteraard politieke keuzes."

Kostenreductie

Volgens het ministerie is de beoogde kostenreductie van 20 tot 40 procent "niet toegezegd" door het bedrijfsleven, maar een "ambitie". Er is volgens het ministerie geen aanleiding om nu te veronderstellen dat de beoogde kostenreductie in 2030 niet gehaald kan worden.

Het "stimuleren van innovatie via subsidie" is een van de afspraken die gemaakt is "om kostenreductie mogelijk te maken". Mochten er signalen bij het ministerie komen dat de "verwachte en beoogde kostenreductie" niet wordt gehaald, "dan zullen de partijen in het Klimaatakkoord onderzoeken welke aanvullende inzet nodig is". Want: "Kostenreductie richting 2030 is onmisbaar om de doelen te halen en de verduurzaming voor steeds meer situaties betaalbaar te maken."

Het ministerie stelt dat de proeftuin aardgasvrije wijken voor een vliegwiel zorgt en dat dit ook is gebleken. "Een groot aantal gemeenten heeft een plan ontwikkeld voor een aardgasvrije wijk."

Aanvankelijk moesten er via het programma aardgasvrije wijken in de periode 2018-2027 50.000 woningen van het gas af, zo'n 5000 per jaar. Inmiddels stelt het ministerie dat de proeftuinen geen kwantitatief doel hebben maar zijn bedoeld "om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald". Dat moet bijdragen aan een ander doel: vanaf 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 huizen verduurzamen. Daarbij gaat het om huizen van het gas af halen, maar ook huizen isoleren naar een label B valt hieronder. "Onze verwachting is dat dit totaal nog steeds op schema ligt.", aldus het ministerie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl