Buiten het Binnenhof

Hoe staat Nederland ervoor na drie kabinetten-Rutte? Wat verwachten we straks van de nieuwe regering? In de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen trekt verslaggever Jan Eikelboom in de 7-delige serie 'Buiten het Binnenhof' door Nederland om met mensen over politieke thema's te praten. Want de politiek wordt in Den Haag gemaakt, maar de gevolgen zie je in het land.

Deel 1: Armoede

Nooit eerder waren zoveel mensen van de voedselbank afhankelijk als nu. In bijvoorbeeld Amsterdam groeide het aantal klanten in 2020 met 40 procent. Veel mensen die niet of slecht rondkomen voelen zich niet gehoord door de politiek.

Buiten het Binnenhof: armoede

Deel 2: De boerenstem

Boeren zijn de traditionele achterban van CDA en VVD. Maar veehouders en landbouwers zijn teleurgesteld in het beleid van dit kabinet. We spreken een groep boerinnen die vinden dat ze vaak onterecht de schuld krijgen van veel problemen. "Boer is bijna een scheldwoord tegenwoordig. We worden consequent als boosdoener aangeduid."

In welke partij hebben boeren nog wél vertrouwen?

Deel 3: Blauw op straat

Politieke partijen beloven elke verkiezing opnieuw meer blauw op straat. Maar in de praktijk komt er weinig van terecht, waardoor het werk van agenten onder toenemende druk staat. Door de bezuinigingen in de zorg moeten wijkagenten ook bijspringen bij noodoproepen en hulp bieden aan verwarde personen. Dat gaat ten koste van het echte politiewerk.

'Wij moeten mensen teleurstellen'

Deel 4: De eco-stemmer

In de Urgenda-zaak werd het kabinet door de rechter op de vingers getikt: de overheid moet meer maatregelen nemen om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dus sluiten kolencentrales nu versneld en verrijzen overal windmolens en zonneparken. Is het voldoende om de dreigende klimaatcrisis te keren? Bewoners van Iewan, een ecologische woongemeenschap, zijn sceptisch. Ze zien te weinig ambitie bij de meeste politieke partijen, ook die van de linkse oppositie. "Er is een omslag nodig in de manier van samenleven."

'Als de politiek besluit dat het klimaat in crisis is, is ineens veel meer haalbaar'

Deel 5: Personeelstekorten in de zorg

De coronacrisis heeft een vergrootglas gelegd op hét structurele probleem van de zorgsector: het personeelstekort. Door bezuinigingen zijn tienduizenden zorgbanen verdwenen die nu hard nodig zijn, bijvoorbeeld in de ouderenzorg.

'Voor sommigen ben je het enige aanspreekpunt gedurende de gehele dag'

Deel 6: Systemisch racisme

Was het een keerpunt of een hype? Tijdens de Black Lives Matter-protesten werd vorig jaar massaal gedemonstreerd tegen racisme. Premier Mark Rutte sprak zich voor het eerst tegen 'systemisch racisme' uit. Maar wat betekenen deze woorden in de praktijk?

'Ik voel me niet gerepresenteerd'

Deel 7: Innovatie

Jonge innovatieve bedrijven zijn belangrijk voor de kenniseconomie die Nederland wil zijn. Daar zijn alle politieke partijen het wel over eens. Maar volgens jonge tech-ondernemers moeten ze in Den Haag veel meer doen om het innovatieklimaat hier te verbeteren. Het is voor afgestudeerden nog altijd een grote stap om met een klein budget iets voor jezelf te beginnen. Daar ligt volgens ondernemers in Delft een taak voor de politiek.

'In Amerika is het veel makkelijker om met een vet idee geld te verdienen'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl