Nederland in 2050

Hoe ziet ons land er over 30 jaar uit? Als grote beleidswijzigingen uitblijven, gaan we een gedaantewisseling tegemoet. Tot 2050 groeit de bevolking met twee miljoen inwoners, voornamelijk door immigratie. En we vergrijzen enorm.

Bijna de voltallige Tweede Kamer liet de demografische ontwikkelingen onderzoeken door demografisch instituut NIDI. Partijen wilden weten: kunnen we de toekomst beïnvloeden en wat moeten we dan nu doen? In de serie 'Nederland in 2050' kijkt Nieuwsuur naar de knoppen waaraan de politiek kan draaien.

Allereerst zet econoom Mathijs Bouman de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rij:

Zo ziet de Nederlandse bevolking eruit in 2050

In 2050 zijn er veel meer ouderen dan nu, terwijl het geboortecijfer afneemt. Gezinnen worden steeds kleiner. Is dat nog te keren? Zou Nederland met gericht beleid het gemiddeld kindertal omhoog kunnen krijgen?

Valt de daling van het geboortecijfer te keren?

De zorg en de economie op peil houden, wordt steeds lastiger met een afnemend aantal werkenden voor elke gepensioneerde. Nederland is kampioen deeltijdwerken. Zou het wat oplossen als parttimers meer gaan werken?

Wat als parttimers meer gaan werken?

Het aantal alleenwonende ouderen zal de komende decennia enorm stijgen. Hoe zorgen we voor genoeg huizen voor hen en voor de rest van de groeiende bevolking?

Hoe zorgen we voor genoeg huizen voor de groeiende bevolking?

De bevolking is in 2050 veel grijzer. Wie zorgt straks voor onze ouderen? Arbeidsmigranten kunnen helpen, maar waarschijnlijk moeten we ook meer mantelzorgen.

Wie zorgen straks voor onze ouderen?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl