Nieuwsuur
ANP

Het Outbreak Management Team (OMT) ziet de oplopende aantallen besmettingen onder middelbare scholieren als een potentiële bron van besmettingen onder de verdere bevolking. "Dat komt de algemene infectiebestrijding niet ten goede." Dit blijkt uit het laatste advies aan het kabinet.

Het OMT doelt daarmee op het oplopende aantal coronabesmettingen onder pubers (13-17 jaar). Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD'en blijkt in 21 onderzochte schoolclusters dat circa de helft van de besmettingen plaatsvond op school (9 van de 21). De andere helft, 12 van de 21, buiten school.

RIVM-directeur Jaap van Dissel zei eerder in de Kamer dat volgens hem besmettingen met name rondom de scholen plaatsvonden. "Bijvoorbeeld als jongeren samen naar school fietsen of in een groepje bij een supermarkt staan."

Andere aanpak

Het OMT vindt het een goed idee om leerlingen vaker te testen in het geval van een uitbraak op een school. Hier zouden volgens het OMT antigeentesten ook een rol in kunnen spelen, bij kinderen met én zonder klachten.

Eerder pleitte kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning in Nieuwsuur ook voor een andere aanpak op scholen. Bruijning haalde daarbij een Engelse studie aan. "Daarbij namen ze op gezette tijden monsters af in een hele groep mensen, of ze nu klachten hebben of niet. Daaruit komen ook positieve testen onder jongeren die geen klachten hebben."

Bruijning zei ook: "Geef bijvoorbeeld tijdelijk online les als er meerdere besmettingen zijn in een klas en zorg ervoor dat je het contact tussen leerlingen vermindert, bijvoorbeeld tijdens pauzes."

Het OMT benadrukt in het laatste advies aan het kabinet ook dat er meer moet worden ingezet op andere mogelijkheden om besmettingen op scholen tegen te gaan, zoals het voorkomen dat leerlingen te dicht bij elkaar komen en het spreiden van pauzes. Leerlingen op middelbare scholen hoeven - opvallend genoeg - op dit moment geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar, alleen van de docent. Buiten de les, op de gang of in de aula, dragen ze wel een mondkapje.

Het OMT berekende wat het effect van de verzwaring van maatregelen op scholen op de zogenaamde 'signaalwaarde' (het aantal besmettingen) heeft. Als alle scholen (middelbare- en lagere scholen) in januari een week online lessen zouden geven, verwacht het OMT dat er daardoor zestig minder IC-opnames en vierhonderd minder ziekenhuisopnames zullen zijn. Bij alleen online lessen in het voortgezet onderwijs, rekent het OMT op dertig IC-opnames minder en tweehonderd ziekenhuisopnames minder.

Versoepelingen

Van het voorstel om het onderwijs na de Kerstvakantie één week online te laten plaatsvinden, verwacht het OMT dan weer weinig effect op de "circulatie van het virus". Het OMT vindt dat de maatregel van een week thuisonderwijs rond de Kerstvakantie niet als compensatie van versoepelingen dient te worden ingezet.

"Er zijn andere mogelijkheden die benut kunnen worden om het effect van versoepelingen te compenseren, zoals het beter naleven van bestaande maatregelen, meer thuiswerken, vermindering van drukte in de binnensteden en winkelgebieden", schrijft het OMT ook.

Ten slotte ziet het OMT dat 30 procent van kinderen met een neusverkoudheid toch naar school komt, waar dit eerder circa 15 procent was. "Onderzoek bij klachten blijft een van de allerbelangrijkste beheersmaatregelen aan de 'bron', en kan dus doeltreffender uitgevoerd worden", schrijft het OMT.

STER reclame