Creatieve oplossingen moeten bijna 19.000 mbo'ers aan stage helpen

  • Ko van der Duin

  • Ko van der Duin

Mbo-studenten hebben door de coronacrisis grote moeite om een stageplek te vinden. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) berekende dat nu 18.895 mbo'ers zonder stageplaats of leerwerktraject zitten. Het grote tekort vraagt om creatieve oplossingen van bedrijven en mbo-opleidingen om stagiairs toch een plek te kunnen geven.

"Hoe langer dit duurt, hoe meer de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat", zegt Joany Krijt, bestuurslid van het SBB en bestuursvoorzitter van MBO Utrecht. In het middelbare beroepsonderwijs is de praktijktijd zeer belangrijk. Mbo-studenten zijn tijdens hun opleiding verplicht verschillende stages te doen om hun diploma te halen.

Volgens het SBB zit er wel een lichte stijging in het aantal stageplekken in het mbo, maar zijn het er nog steeds te weinig. In juni was er een tekort van 19.000, dit liep op naar 21.000 in augustus en terug naar 19.000 in september.

Krijt maakt zich niet alleen zorgen over het gebrek aan stageplaatsen, maar ook over het feit dat mbo-studenten vanwege corona uitsluitend online onderwijs krijgen. "Onze studenten zijn niet gemaakt om alleen online lessen te volgen, die moeten met hun handen kunnen werken."

Te druk op de werkvloer

Hoewel een stage dus belangrijk is, is het voor bedrijven in deze tijd lastig om stagiairs aan te nemen. "Een stagiair moet ook anderhalve meter om zich heen hebben, waardoor ze minder werknemers op de vloer kunnen hebben. We zien dat steeds meer dat bedrijven ervoor kiezen om geen stagiairs aan te nemen. Dat is jammer", zegt Krijt.

MKB Nederland hoort van bedrijven ook andere redenen om nu geen stageplekken te bieden. "Bij veel bedrijven is het simpelweg te druk op de werkvloer. En bedrijven hebben financiële problemen of gewoon geen werk om stagiairs op te zetten", zegt voorzitter Jacco Vonhof. "Daarnaast werken veel beroepsgroepen thuis en het is lastig om stagiairs te begeleiden als ze thuis werken."

Stageplekken zijn belangrijk voor stagiairs, maar ook bedrijven hebben er profijt van.

Aat van der Meer, directeur Dachser

Bedrijven moeten met creatieve oplossingen komen om dit probleem op te lossen, vinden MKB Nederland en minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. Bijvoorbeeld door stagiairs op te leiden in andere sectoren waar vergelijkbare competenties worden gevraagd, duur van stageperiodes aan te passen of meerdere stagiairs voor één stageplek te plaatsen.

Een bedrijf dat hierin al stappen heeft genomen is logistiek bedrijf Dachser. Daar zijn op dit moment zelfs meer stagiairs werkzaam dan voor de coronacrisis, vertelt directeur Aat van der Meer. Om dit mogelijk te maken zijn er extra kantines gebouwd en werken de stagiairs in verschillende ploegen.

Mbo-student Jurgen heeft het geluk stage te lopen bij Dachser. Ondertussen dreigen zijn klasgenoten hun baan kwijt te raken:

'Mijn klasgenoten dreigen hun baan juist kwijt te raken'

Het bedrijf heeft ook extra stagebegeleiders opgeleid. "De stageplekken kunnen daardoor wat meer verdeeld worden over verschillende ploegen, die afstand kunnen houden", zegt Van der Meer. Volgens hem hebben bedrijven zelf ook profijt van stageplekken creëren. "Zestig procent van onze stagiairs blijft uiteindelijk bij ons werken."

Ook MBO Utrecht heeft een oplossing bedacht: een stagesimulator op school. Volgens bestuursvoorzitter Krijt is deze noodoplossing niet ideaal, maar wel nodig op dit moment. Op deze manier kunnen studenten opdrachten van echte bedrijven op school uitvoeren, zodat ze hun diploma toch kunnen halen.

Daarnaast is MBO Utrecht bezig om voor de school erkenning te krijgen als leerbedrijf. Krijt: "Zodat studenten hun stage bij MBO Utrecht kunnen lopen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl