Reacties op berichten van klokkenluiders NVWA

Reactie minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mensen moeten veilig hun werk kunnen doen. Ik constateer nu dat een deel van de NVWA-dierenartsen dat gevoel niet altijd heeft gehad en dat zij zich niet altijd gehoord hebben gevoeld door hun management. Als medewerkers zich niet gehoord voelen, dan moet dat verbeteren. Dat is een gesprek wat ik met de NVWA blijf voeren.

De coronacrisis is voor heel Nederland een uitdagende tijd en dat geldt des te meer voor het werk in een cruciale sector. Het management van de NVWA heeft in de loop van de tijd maatregelen genomen om medewerkers beter te beschermen, bijvoorbeeld met extra persoonlijke beschermingsmiddelen en het verbeteren van interne processen waarbij zorgen en meldingen beter hun weg konden vinden door de organisatie. Ook heeft de NVWA gesprekken gevoerd met de slachthuizen om waar nodig RIVM-maatregelen aan te scherpen.

Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij bedrijven en slachthuizen zelf. Als de zaken daar niet goed geregeld zijn, dan heeft dat consequenties. Het stilleggen van het slachtproces is een uiterst escalatiemiddel wat door de NVWA gebruikt kan worden in een voor hen onveilige situatie. Daar heb ik de sector ook voor gewaarschuwd.

Reactie NVWA

Op het moment dat de maatregelen tegen corona werden aangescherpt heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) medewerkers opgedragen de richtlijnen van het Rijk en van het RIVM te volgen en zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Als het noodzakelijk was om werkzaamheden op locatie uit te blijven voeren heeft de NVWA prioriteit gegeven aan het waarborgen van de veiligheid van haar medewerkers. Dit betekent concreet dat medewerkers is opgedragen om tijdens het werk altijd de richtlijnen van het Rijk en het RIVM te volgen en werkzaamheden te staken als dat niet mogelijk is.

Ook heeft de NVWA daar waar nodig aanvullende maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen, bijvoorbeeld door medewerkers te adviseren extra persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken vanaf het moment dat deze voor medewerkers beschikbaar waren. De NVWA heeft hierbij gehandeld op basis van de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM die op dat moment beschikbaar was.

De keuringswerkzaamheden door toezichthoudend dierenartsen van de NVWA en hun officiële assistenten van KDS zijn aangemerkt als cruciale beroepen in verband met de voedselvoorziening. Zonder aanwezigheid van dierenartsen en assistenten van KDS kan er in slachthuizen niet worden geslacht. De NVWA begrijpt dat het voor medewerkers in cruciale beroepen moeilijk en spannend is om werkzaamheden op locatie uit te blijven voeren. De NVWA heeft daarom veel aandacht gehad voor zorgen en vragen die bij medewerkers leven en heeft waar dat nodig en mogelijk was extra maatregelen genomen.

Verder heeft de NVWA slachthuizen op 23 maart 2020 per brief opgeroepen om protocollen op te stellen waarin staat hoe bedrijven ervoor zorgen dat de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. Op 23 mei 2020 heeft de NVWA samen met de Inspectie SZW slachterijen nogmaals nadrukkelijk gewezen op hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkomgeving, waaronder de plicht om te zorgen dat er conform de RIVM-richtlijnen gewerkt kan worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl