Zorgen over internationale studenten, komen ze nog naar Nederland?

  • Imke Renee Slump & Yvonne Roerdink

  • Imke Renee Slump & Yvonne Roerdink

Ambassades zijn gesloten, grenzen zijn dicht en vliegtuigen staan aan de grond. De coronacrisis leidt ook tot grote onzekerheid op universiteiten en hogescholen. Komen internationale studenten nog wel naar Nederland? De universiteiten bereiden zich voor op een nieuw studiejaar met online colleges, maar of dat voor internationale studenten voldoende is, is nog maar de vraag.

"Voor alleen online-cursussen zal ik mij dit jaar niet inschrijven op een Nederlandse universiteit," zegt Murali uit India. Hij heeft zich aangemeld bij een technische universiteit in Nederland voor de specialistische kennis. Hij denkt dat hij deze kennis niet kan vergaren als hij alleen online les krijgt. "Online zijn de middelen zeer beperkt en is er bijvoorbeeld geen mogelijkheid om het laboratorium te bezoeken."

Ervaring

Ook vindt hij de maandelijkse studiekosten voor internationale studenten van buiten de EU te hoog in relatie tot wat de universiteiten er online voor bieden. Bernard uit Zuid-Afrika twijfelt ook over zijn inschrijving. "De belangrijkste reden voor mijn aanmelding was de ervaring in Nederland," zegt hij. "Online zal dit toch anders zijn."

De verwachting is dat er minder internationale studenten zullen instromen dan normaal, blijkt uit een document van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedoeld voor hogeronderwijsinstellingen. Op dit moment bestaat het aandeel internationale studenten bij sommige universiteiten (zoals de Universiteit Delft, Twente, Maastricht) uit ruim twintig tot soms ruim vijftig procent van het totaal aantal studenten.

Niet alleen over het online aanbod bestaan twijfels, ook de mogelijkheid om naar Nederland te komen stuit op verschillende problemen. Veel landen zitten in lockdown en het is onduidelijk wanneer de grenzen weer open zullen gaan. Dit heeft grote gevolgen voor het aanvragen van een visum en een studielening. Ook het afleggen van een Engelse taaltoets is lastig omdat testcentra zijn gesloten. Universiteiten zoeken naar online mogelijkheden voor de vereiste Engelse test.

Somber

Volgens Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs, spelen ook de financiën een rol. Bijvoorbeeld omdat ouders door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, overheden de beurzen (tijdelijk) niet uitbetalen of doordat leningen niet worden afgegeven vanwege de crisis. Mural: "Ik wilde een lening aangaan om het collegegeld te kunnen betalen, maar dat is mij tot nu toe nog niet gelukt omdat de banken vanwege corona gesloten zijn."

De campussen van Universiteit Wageningen en Twente zijn inmiddels uitgestorven. Veel studenten zijn terug naar hun eigen land of zitten in zelf-quarantaine. Nuffic ziet het somber in voor álle landen die doorgaans veel internationale studenten ontvangen, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië.

Universiteit Twente gaat coulant om met betalingsachterstanden. Zij hopen dat internationale studenten zich gewoon inschrijven en bieden alle colleges online aan. Hans Oeloff is hoofd Student Affairs van de universiteit: "Op dit moment is ongeveer dertig procent van alle studenten internationaal. Daarvan komt een derde van buiten Europa. Als er door de coronacrisis minder internationale studenten komen, zou dat jammer zijn voor het internationale klimaat dat wij willen bieden." Een internationaal klimaat is namelijk goed voor de wetenschap, zegt Oeloff.

Voor een deel zouden universiteiten het tekort aan internationale studenten kunnen compenseren, omdat Nederlandse studenten op hun beurt weer niet naar het buitenland gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl