Volledige reactie van het RIVM na kritiek op OMT-adviezen

Diverse prominente wetenschappers hebben openlijke kritiek op de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Zij zijn samen met het RIVM al wekenlang degenen die het kabinet adviseren om de corona-crisis te beheersen. Ze hebben daarmee de belangrijkste invloed op het beleid, want het kabinet neemt de adviezen een op een over.

Lees hier het hele verhaal en hieronder de volledige reactie van het RIVM.

Waarom is een discussie over het wel of niet openlaten van de scholen niet opgenomen in het advies?

Het OMT bepaalt zelf welke elementen in het advies aan het Bestuurlijk afstemmingsoverleg worden opgenomen.

Hoe vaak is er discussie over een adviespunt geweest zonder dat dit in het uiteindelijke advies is vermeld?

Er is in het OMT zeer vaak discussie over adviespunten; het voeren van discussie om te komen tot het 'best mogelijke professionele advies' is het kerndoel/taak waarvoor het OMT bij elkaar geroepen wordt. Aan de andere kant is er soms over punten weinig discussie en zeer snel consensus binnen het OMT omdat wetenschappelijke inzichten convergeren.

Wat is uw reactie op de stelling dat in het OMT-advies geen verwijzingen staan naar wetenschappelijke studies/artikelen en de wetenschappelijke onderbouwing van uitspraken dus ontbreekt?

Het klopt dat in de regel er geen wetenschappelijke referenties/voetnoten in het OMT-advies zijn opgenomen. Dat de wetenschappelijke onderbouwing van uitspraken 'dus' ontbreekt is echter een onjuiste conclusie.

De taak van het OMT is niet om een wetenschappelijke dissertatie te leveren, maar om op grond van de kennis, ervaring en debat van de brede groep deskundigen - het op dat moment 'best mogelijke professionele advies' aan het BAO te geven. Daarbij mogen 2 punten aangetekend worden:

1. Het OMT-advies moet in de regel onder grote druk en in zeer korte tijd tot stand komen. Voor uitgebreide referenties en verwijzingen is in de eindtekst geen plaats. Het resultaat moet optimaal zijn en het gezag van het advies worden ontleend aan de brede samenstelling van het OMT en de wetenschappelijke kwaliteit van de deelnemers

2. Bij het advies hoort ook de mondelinge toelichting van de voorzitter. In het advies en de mondelinge toelichting die aan het BAO wordt aangereikt, wordt stilgestaan bij zekerheden/feiten, maar vooral ook de onzekerheden waarmee het OMT rekening had te houden. Soms moet met zeer beperkte kennis toch tot een beste advies besloten worden, omdat er eenvoudigweg tot handelen besloten moet worden en niets doen geen optie is.

Wat is uw reactie op de stelling dat het RIVM in strijd handelt met de basisprincipes van de wetenschap en dat niemand nu na kan gaan waar het OMT haar adviezen nu eigenlijk op baseert.

Het OMT en het RIVM zijn twee verschillende gremia en moeten niet verward worden. Er nemen (soms veel) meer externe deskundigen/wetenschappers deel aan het OMT dan ambtenaren/wetenschappers van het RIVM. Wanneer de wetenschappelijke integriteit van het RIVM onder de maat zou zijn, dan zou de inbreng in de brede OMT-vergadering van topdeskundigen geen stand houden.

De toelichting die spreekt uit het OMT-advies én de toelichting die de voorzitter wekelijks verschaft aan de Tweede Kamer zijn zeer uitgebreid in het verschaffen van inzicht in de bronnen, de zekerheden en vooral ook de onzekerheden waarmee overwegingen tot stand kwamen.

Wat betreft de vertrouwelijkheid van de notulen van de OMT-vergaderingen: Het betreft hier een zogenoemde gemengde adviescommissie; hiervoor zijn gespreksverslagen als uitgangspunt altijd vertrouwelijk. Over de vertrouwelijkheid van inbreng en verloop van discussies, daarover zijn sinds de inrichting van deze advies- en besluitvormingsstructuur (OMT > BAO) bovendien expliciete afspraken gemaakt waarop de deelnemers onverkort mogen rekenen, ter bescherming van de leden en voor het behoud van bereidheid tot deelname van alle topdeskundigen in Nederland. We hebben ze hard nodig.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl