'Na deze crisis kunnen we niet gewoon verdergaan zoals we altijd deden'

Een ouderenuurtje in de supermarkt, speciale bezorgdiensten voor zieke thuiszitters, gepensioneerde verpleegkundigen die hulp aanbieden en huurbazen die de huur van financieel zwaar getroffen zzp'ers uitstellen. De coronacrisis, hoe verschrikkelijk die ook is, maakt veel mooie initiatieven los.

Een opleving van saamhorigheid in onze samenleving, zo lijkt het. Is die vast te houden na de crisis? Hoe ziet onze samenleving eruit na corona?

Volgens Kim Putters is het belangrijk om daar nu al over na te denken. Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat onderzoek doet naar maatschappelijke ontwikkelingen en het welzijn van mensen.

"De coronacrisis raakt onze samenleving in de kern. Sommige groepen, zoals alleenstaande ouderen en zelfstandigen, worden hard geraakt. Maar deze crisis gaat ook over hoe we met elkaar omgaan. Mensen willen elkaar nu helpen en er ontstaan allerlei nieuwe initiatieven. Bij veel mensen brengt dit een reflectie teweeg: we moeten dit samenwerken vasthouden. Maar: houden we dat vol als we straks weer in drukke banen zitten?"

In deze video vertelt Putters hoe Nederland door corona verandert:

Putters verwacht zeker dat de Nederlandse samenleving zal veranderen. Hij maakt een vergelijking met eerdere grote crises. "Of het nou gaat om de Spaanse Griep of de Tweede Wereldoorlog, daarna volgde altijd een herschikking in de samenleving."

Herwaardering beroepen

Een van de dingen die Putters voorziet is dat we de publieke sector weer meer gaan waarderen. "We zien dat we bepaalde sectoren, de gezondheidszorg, de politie en het leger, heel hard nodig hebben als het eropaan komt. Zij hebben veelal te maken gekregen met bezuinigingen de afgelopen jaren. We kijken nu allemaal naar de overheid en zeggen 'bescherm ons'."

"Deze crisis kan de herwaardering van deze beroepen gaan betekenen. Ik verwacht dat we een stevige discussie krijgen hoe we hen meer werkzekerheid kunnen geven."

Ook verwacht Putters dat we veel meer gaan nadenken over betere voorzieningen voor kwetsbaren en ouderen, en dat plannen om de positie van zzp'ers te verbeteren, versneld worden. "Je moet vooruit denken over hoe we die saamhorigheid, dat 'samen de schouders eronder', vasthouden."

"Na deze crisis kunnen we niet gewoon verdergaan zoals we altijd deden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl