De afdeling spoedeisende hulp in het Amsterdam UMC

Leidraad voor doodzieke ouderen met corona: wel of niet naar het ziekenhuis?

  • Lune van der Meulen en Renee van Hest

  • Lune van der Meulen en Renee van Hest

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten komen met een leidraad waarmee artsen kunnen bepalen of het wel zinvol is om ernstig zieke oudere coronapatiënten in het ziekenhuis op te nemen.

De leidraad helpt artsen om de wensen van de patiënt te bespreken en zet de voor- en nadelen van een ziekenhuisopname onder elkaar. Tot slot kan de arts met een tabel inschatten hoe kwetsbaar de patiënt is en of een ziekenhuisopname nog wel meerwaarde heeft.

Ouderen lopen meer risico om erg ziek te worden van corona. Niet alleen vanwege hun leeftijd, maar ook omdat ze vaker al iets anders onder de leden hebben. Voor ernstig zieke ouderen die het coronavirus hebben en in het ziekenhuis liggen is de prognose slecht. De gemiddelde leeftijd van de overledenen door corona in Nederland is dan ook 82. Het alternatief voor een ziekenhuisopname is een behandelplan voor thuis- of palliatieve zorg.

Bij oude en fragiele mensen die ziek worden is het altijd al gebruikelijk om het gesprek aan te gaan met patiënt en familie, over wat de wensen zijn en wat de slagingskans is van een ziekenhuisopname. Bij een longontsteking of een fikse griep kunnen artsen het ziektebeloop goed inschatten, maar omdat het coronavirus nog zo nieuw is, is die inschatting moeilijker te maken.

Volgens Arend Arends, geriater en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, is juist daarom die leidraad hard nodig. "De onbekendheid van het ziektebeeld maakt dat je die leidraad nodig hebt, ook omdat je ziet dat de uitkomsten bij deze patiëntengroep op de Intensive Care heel matig zijn", aldus Arends.

Is gang naar ziekenhuis wel het best?

Tot nu toe worden veel erg zieke coronapatiënten allemaal naar het ziekenhuis gestuurd. Arends: "Maar behandelaren moeten zich afvragen of die opname ook wel het beste is voor de patiënt." Arends benadrukt dat een ziekenhuisopname voor coronapatiënten indringend is en eenzaam; er kan geen familiebezoek plaatsvinden omdat de patiënten in isolatie liggen.

Bovendien is een langdurige intensieve behandeling in het ziekenhuis waarbij een patiënt aan de beademing moet, zelfs voor jonge fitte mensen al een aanslag op hun lichaam. Arends: "Laat staan als je oud en verzwakt bent, hoe komt zo'n patiënt uit die beademing?"

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl