Scanauto in Amsterdam

Opsporingsdiensten ontdekken nieuw wapen: de scanauto

De opsporingsdiensten hebben de scanauto ontdekt. Al elf steden in Nederland maken er gebruik van of gaan dat binnenkort doen. Het voertuig controleert met camera's de kentekens van geparkeerde voertuigen en ziet of er parkeergeld is betaald. Maar ze zien nog veel meer. De vraag is hoe ver opsporingsdiensten met al die informatie willen en mogen gaan.

In de video hieronder kijken we wat zo'n auto vol met camera's nou allemaal kan en op welke bezwaren dat stuit.

Gemeenten zijn razend enthousiast want met betrekkelijk weinig auto's en dus personeel kan in een groot gebied het parkeerbeleid gehandhaafd worden. De boetes en daarmee de inkomsten zijn in de afgelopen jaren explosief gestegen.

Maar de gemeenten denken ook na over andere toepassingen. Amsterdam speurt zo bijvoorbeeld ook naar gestolen auto's. Utrecht wil ook zwerfafval en fietswrakken opsporen. Maar ook het aanpakken van graffiti en zelfs het opsporen van verwarde personen of vechtpartijen behoort tot de mogelijkheden. In andere landen, zoals China, gebeurt dat al.

Privacy

In Nederland is het nog niet zo ver. "Neem van mij aan dat we dit heel zorgvuldig doen", zegt Rienk Hoff van de gemeente Amsterdam. Er zijn strikte afspraken gemaakt wat de scanauto's in Amsterdam wel en niet mogen, vastgelegd in een zogeheten convenant.

"Het convenant dat is getekend om de gestolen auto's die we op straat aantreffen te kunnen scannen en van de straat te halen daar zijn we ik denk wel drie jaar mee bezig geweest. En daarbij hebben we nauwgezet geluisterd naar de adviezen van onze privacy-commissie."

Toch maken privacy-waakhonden zich zorgen. "Niemand hoeft te weten wie of waar ik ben, waar ik parkeer en waar ik rijd in een vrije samenleving", zegt Bas Filippini, voorzitter van de stichting Privacy first. "Wat je nu ziet is waar we al jaren voor waarschuwen. Nu worden er andere functies aan toegevoegd."

"Het is nog maar de vraag of het middel wel in verhouding staat tot het doel dat we hiermee willen bereiken", vervolgt Filippini. "Op dit moment ligt deze vraag voor bij de Hoge Raad in een cassatieprocedure die ik heb gestart en geheel gaat over het misbruik van de scanauto's."

De scanauto rukt op (en ziet meer dan alleen kentekens)

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl