Nieuwsuur
Nieuwsuur

Aan de grens tussen Nederland en Duitsland is goed te zien dat Nederland een draaischijf is geworden voor de internationale drugscriminaliteit. Grote zorgen zijn er in Duitsland vooral over de enorme toename van de hoeveelheden harddrugs die vanuit Nederland naar Duitsland komen.

Het afgelopen jaar verdubbelde de hoeveelheid drugs die aan de grens tussen Nederland en de deelstaat Noordrijn-Westfalen werd onderschept. Voorheen vingen politie en douane aan dit stukje grens zo'n 250 kilo per jaar, nu is dat 500 kilo. De Duitse politievakbonden trekken aan de bel en hopen dat ook de Nederlanders meer mankracht gaan inzetten.

Thomas Mischke, vakbondsbestuurder voor de Bundespolizei bij de politievakbond BDK, vindt de ontwikkeling ernstig, vooral omdat er te weinig personeel is aan de grens om de drugsexport een halt toe te roepen. "Er gaat geen week voorbij of we hebben vangsten van meerdere kilo's. Bijzonder bezorgd ben ik over het feit dat ineens synthetische drugs, zoals crystal meth, die voorheen uit Oost-Europa kwamen, nu ook uit Nederland komen."

We missen de grenskantoren die tegenwoordig weg staan te rotten.

Thomas Mischke, politievakbond

En ook de hoeveelheid onderschept drugsgeld stijgt. Vond de politie van Noordrijn-Westfalen tot 2017 zo'n 400.000 euro per jaar in auto's. Vorig jaar was dat al bijna 3 miljoen. Ook de verstopplaatsen laten zien dat de koeriers steeds professioneler worden. Met ingenieuze hydraulische technieken zijn geld, drugs en wapens in auto's weggewerkt.

De vakbondsman wil de grenzen natuurlijk niet sluiten, zegt hij. Maar hij wil wel dat de grenscontroles samen met de Nederlanders drastisch worden uitgebreid en dat er ook weer faciliteiten komen aan de grens van waaruit de politie haar werk kan doen. "Voor criminelen zijn de grenzen geheel open maar voor ons niet. En we missen de grenskantoren die tegenwoordig weg staan te rotten."

"We moeten nu opereren vanuit een kantoor twintig kilometer verderop. En dat werkt vertragend. Bovendien werken vele diensten geheel langs elkaar heen", zegt Mischke.

Nederland als draaischijf voor internationale drugscriminaliteit

Omdat de grenzen al heel lang open zijn, worden de controles uitgevoerd door vijf mobiele teams, de zogeheten Grensoverschrijdende Politieteams (GPT). Duitse politieagenten jagen samen met Nederlandse collega's van de Nationale Politie of de Koninklijke Marechaussee op verdachte voertuigen. Hoewel deze mobiele teams succesvol zijn gebleken, moeten ze volgens de vakbond enorm worden uitgebreid.

Mischke doet een oproep. "We willen graag dat de Nederlanders nog meer gaan samenwerken binnen onze teams, zodat we de stijgende criminaliteit samen kunnen bestrijden om zo meer veiligheid voor onze burgers te creëren."

Volgens Andor van Leerdam, brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee, komt er uitbreiding. Er zal van de vierhonderd nieuwe krachten die nu nog in opleiding zijn, ook een deel aan de Duitse grens gaan werken. "Lag tot nu toe de focus op de luchthavens, in de toekomst willen we ook hier nog meer present zijn", zegt Van Leerdam.

Steekproeven

De Duitse politie krijgt er volgend jaar maar liefst 12.500 mensen bij. Daarvan komt een deel de grens met Nederland versterken. "We werken al sinds 1958 nauw samen met de Nederlanders. Dat moet zo blijven, want we kunnen heel goed van elkaars bevoegdheden en techniek gebruik maken", zegt Christoph Weber, plaatsvervangend commandant van de Bundespolizei in Kleve.

Bij een landelijke gezamenlijke actiedag vorige week woensdag zijn langs de gehele grens door Nederlandse en Duitse autoriteiten ruim tienduizend mensen gecontroleerd. Daarvoor werden zelfs de snelwegen afgezet en moest het verkeer via de vluchtstrook langs de controle.

Ook op die dag waren de vangsten van de Duitsers en Nederlanders aanzienlijk: er zijn 33 mensen aangehouden, er werden 79 strafbare feiten geregistreerd in het kader van de Opiumwet en er waren 27 overtredingen in het kader van de Vreemdelingenwet. Aan de Duitse kant werd vijf kilo cannabis, vier kilo amfetamine en ruim tien kilo cocaïne onderschept.

Duitse grenspolitie vangt zorgwekkend veel drugs uit Nederland

STER reclame