Nieuwsuur

Nijpend lerarentekort: de directeur als invalleerkracht

Op de ontbijttafel van schooldirecteur Maarten Neomagus van de Ds JJ Buskesschool in de Rotterdamse wijk Zevenkamp, ligt de telefoon binnen handbereik. Elke ochtend is het weer spannend. Tussen 6.30 en 7.00 uur kunnen leerkrachten bellen die zich ziek melden. Als de telefoon gaat, is er direct een groot probleem.

De griepgolf heeft Rotterdam bereikt, helaas voor directeur Neomagus. De afgelopen twee weken gaat namelijk bijna dagelijks de telefoon. En dat betekent: klassen verdelen, onbevoegden voor de klas, parttimers die extra werken, dure invallers via detacheringsbureaus of een directielid voor de groep. Het lerarentekort zorgt bij schooldirecteuren voor hoofdbrekens en dwingt ze tot het maken van ongemakkelijke keuzes.

Op de site www.lerarentekortisnu.nl probeert leraar Eddy Erkelens het probleem inzichtelijk te maken. Deze week hebben bijna zeventienduizend kinderen te maken gekregen met het lerarentekort. Maar de regio Noord had vakantie. De week ervoor, toen alle scholen nog open waren, zijn meer dan 33.000 leerlingen geconfronteerd met de gevolgen van het tekort.

Vorige week zijn 6495 kinderen naar huis gestuurd, omdat er geen leerkracht voor hun groep werd gevonden. Volgens Erkelens geven de cijfers nog maar een fractie van het probleem weer, want slechts 12 procent van de scholen heeft de afgelopen maand gegevens aangeleverd.

Oplossingen

Andere kortetermijnoplossingen die hij veel registreert: kinderen verdelen over andere klassen, parttimers die een dag extra werken, onbevoegden voor de klas en een lid van de directie of de intern begeleider die de groep lesgeeft.

Verantwoordelijk minister Arie Slob erkent dat door het lerarentekort de situatie in scholen nijpend is. Het ministerie werkt volop aan oplossingen, zoals het aantrekken van meer PABO-studenten, zij-instromers en het stimuleren van mensen met een onderwijsbevoegdheid om weer voor de klas te gaan staan. Maar een kortetermijnoplossing heeft Slob niet.

Minister Arie Slob: 'Geen oplossingen voor de korte termijn'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl