Reductie CO2-uitstoot? 'De industrie heeft gewonnen'

Historisch wilde hij het vanmiddag niet noemen, maar wel "een bijzonder belangrijke dag". Minister Eric Wiebes van Klimaat nam vanmiddag de plannen van de zogenoemde klimaattafels in ontvangst.

Het was een maandenlange 'tonnenjacht' naar CO2, zei Wiebes. De voorstellen om 49 procent minder C02 uit te stoten in 2030. "Wij zijn een land waar je het niet met alles eens hoeft te zijn om wel allemaal dezelfde kant op te gaan."

Maar zijn de plannen voldoende om die 49 procent daadwerkelijk te halen? En wie gaan het dan het hardst voelen?

Gemiste kans

Een paar voorstellen op een rijtje: de grootste vervuiler, de industrie moet meer energiebelasting gaan betalen en plannen maken om minder CO2 uit te stoten. Bedrijven die die plannen niet hebben gemaakt of niet nakomen krijgen een boete. Een deel van de CO2 wordt opgeslagen onder de Noordzee.

Volgens econoom Sandra Phlippen van ABN AMRO en klimaatexpert Leo Meyer, met een lange carrière in zowel klimaatwetenschap als klimaatbeleid, is het vooral een gemiste kans. "

"De industrie zit aan tafel. Om het klimaat te dienen, maar ook om goed voor zichzelf te zorgen", aldus Meyer. "Ze willen niet de hoge kosten dragen die aan klimaatkosten kleven", zegt Phlippen.

De resultaten van de klimaattafels

Andere voorstellen in het klimaatakkoord zijn verder nog: kolen- en gascentrales krijgen te maken met een CO2 heffing; maar die wordt lager dan eerder was afgesproken. Uiteindelijk worden alle kolencentrales voor 2030 geslotenm en er wordt volop ingezet op wind- en zonne-energie.

Dan zijn er ook nog afspraken gemaakt voor de huizen waarin we wonen: over twee jaar wordt bekend welke woningen, wanneer van het gas af gaan, huiseigenaren kunnen een lening krijgen om hun huis te verduurzamen en de belasting op gas gaat omhoog; er komt een -gedeeltelijke- compensatie.

Verzet

En wat zijn de plannen voor de auto? In 2021 komt er een subsidie van zesduizend euro voor een elektrische auto, en die subsidie wordt tot 2030 afgebouwd. Dat wordt onder andere betaald door mensen die een benzine- of een dieselauto hebben. Want die gaan meer motorrijtuigenbelasting betalen, en ook meer voor de brandstof.

Bij de Tweede Kamer was er vanmiddag een fluitconcert tegen de klimaatplannen, maar van groot verzet is nog geen sprake. Het kabinet hoopt dat dat zo blijft. Wiebes: "We beginnen pas, we hebben tot 2030 werk en ook daarna nog."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl