Bijbelstudie in Sliedrecht

Op de Biblebelt: hoe lang mogen wij nog in vrijheid naar de kerk gaan?

Zondagavond op de Biblebelt is het tijd voor een studiegroepje. Jongeren van de Gereformeerde Bond in Sliedrecht komen bijeen om samen te bidden, de bijbel te bestuderen én te zingen. "Een mooie invulling op de dag van rust en bezinning", zegt Frank Dunsbergen, voorzitter van de jongerenvereniging. Hij is overdag al twee keer naar de kerk geweest.

De Gereformeerde Bond hoort samen met kerkgenootschappen als de Gereformeerde Gemeente tot het behoudende deel van de protestantse kerken. Een stroming met naar schatting 500.000 gelovigen voor wie de Bijbel de belangrijkste leidraad in het leven is. "We nemen de Bijbel letterlijk als we hem letterlijk kunnen nemen, en anders nemen we hem geestelijk. Maar om te beginnen nemen we hem letterlijk", zegt dominee Henk van der Veen.

Dat God de wereld in zes dagen heeft geschapen is volgens Van der Veen heel goed mogelijk. "Wat is er mis mee, dat zou toch prima kunnen?"

Behoudende protestanten realiseren zich dat hun strikte geloofsopvatting buiten de Biblebelt weinig navolging krijgt. De Vrouwenkring van de Gereformeerde Bond komt elke twee weken bij elkaar. "Er zijn zoveel mensen die de Heer moedwillig niet willen dienen", zegt een deelneemster. "Terwijl de Heer ons alles geeft. Hoe lang mogen wij nog in vrijheid naar de kerk gaan?"

De vrouwen maken zich zorgen over hun positie in het seculiere Nederland. " Het lijkt alsof je geen normen meer mag halen uit wat God zegt. Dat is niet meer van deze tijd, lijkt het. Alles moet kunnen, is nu het mantra. Maar ik zie mensen niet gelukkiger worden. De kaders verdwijnen", zegt Gerdien Braaksma, voorzitter van de Vrouwenkring.

Godswoord is ook te horen bij de Reformatorische Omroep, die via internet 24 uur per dag stichtelijke programma's uitzendt. De uitzendingen zijn populair: vierhonderdduizend luisteraars per maand. Naar personeel hoeft de omroep niet te zoeken. "We zijn van drie naar 53 mensen gegroeid in een jaar tijd. En we hebben nog geen vacature hoeven te zetten", zegt omroep-manager Peter Boele.

Al was het volgens hem wel een gebedszaak. "We hebben ervoor gebeden en dus gebeurde het niet zomaar. Daarom zeg ik nu voluit: Amen."

De man neemt de eindbeslissing

De technicus van de omroep is de echtgenoot van de presentatrice. Het geloof is leidraad voor alle aspecten van hun leven en dus ook hun onderlinge relatie. Volgens de Bijbel is de man immers het hoofd van de vrouw. "Dat is natuurlijk heel mooi. Dat wij als vrouw gemaakt zijn als de hulpe van onze man", legt radiopresentatrice Carolien Luitjes uit. Ze maakt het radioprogramma 'Vrouw in Beeld'.

"In de getrouwde positie werkt het zo dat we allebei over dingen spreken die ons bezighouden. De dingen die mogelijk een discussie zouden kunnen zijn, daarin neemt de man de eindbeslissing. Ik vind dat heel erg mooi. Want we zijn heel verschillend, mannen en vrouwen, en dat de man op dat stuk waardering en respect krijgt, is voor de man heel belangrijk. Dat vind ik echt een mooie Bijbelse gedachte."

Misschien moet de samenleving zich aanpassen aan wat de Bijbel zegt.

Dominee Henk van der Veen

Maar de Bijbelse opvattingen op de Biblebelt schuren nogal eens met wat in de liberale samenleving als wenselijk wordt gezien. Bijvoorbeeld als het gaat om het homohuwelijk. De dames van de Vrouwenkring vinden het een moeilijk onderwerp. "God heeft mannen en vrouwen geschapen, en niet twee mannen en twee vrouwen. De mensen moet je met liefde omarmen, maar niet de zonden die ze begaan. Want dan komt God niet aan zijn eer", zegt één van hen.

De samenleving heeft in toenemende mate moeite met fundamentele geloofsopvattingen en dus wordt de Gereformeerde kerk als intolerant gezien. "Dat begrijp ik. Natuurlijk", zegt een andere vrouw. "Dan zijn we niet tolerant. Maar wij willen de Heer dienen, waardoor we een aantal dingen afkeuren."

"Waarom zouden we de Bijbel anders gaan lezen", vraagt dominee Van der Veen zich af. "Negentien eeuwen hebben we de Bijbel zo gelezen, waarom nu dan anders? Misschien moet de samenleving zich aanpassen aan wat de Bijbel zegt."

Geloofsvrijheid

Jongerenvoorzitter Dunsbergen denkt niet dat dat snel zal gebeuren. Hij merkt dat er in de kerk dingen worden gezegd die mensen niet meer makkelijk accepteren. Hij maakt zich inmiddels serieus zorgen. "Als je moskeeën gaat sluiten, dat vind ik beangstigend. Want wanneer zijn dan de kerken aan de beurt? Dan heb ik geen geloofsvrijheid meer."

De dominee heeft een andere oplossing. "Het beste voor Nederland zou zijn dat iedereen zich voegt naar wat er in de Bijbel staat, dat zou een zegen voor ons land zijn. Ik zeg: laat je verrassen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl