Kerkasiel in Den Haag is inmiddels wereldnieuws

Sinds deze week is het wereldnieuws: een estafettedienst in de Haagse Bethelkerk die 24 uur per dag doorgaat en moet voorkomen dat een Armeens gezin wordt uitgezet. De overheid is bij wet verboden een kerkgebouw binnen te vallen tijdens een religieuze dienst. Media in meer dan dertig landen hebben er aandacht aan besteed; vaak op de voorpagina's.

De dienst duurt nu al ruim een maand en gaat ook 's nachts door. Honderden voorgangers en vrijwilligers werken mee aan het initiatief voor het Armeense gezin Tamrazyan.

Haryarpi Tamrazyan is de 21-jarige dochter. Ze kwam negen jaar geleden met haar vader, moeder, zus Warduhi (19) en broer Seyran (15) naar Nederland. Nu heeft de Nederlandse staat besloten dat het gezin weer terug moet. Hayarpi: "Als ik besef dat wij hier al vier weken zitten, dan schrik ik eigenlijk."

Ze roept de politiek op tot een pardon voor de ongeveer 400 kinderen die met uitzetting worden bedreigd. "Ik ben hier als sinds mijn twaalfde, Mijn hele ontwikkeling ligt in Nederland."

Niet iedereen is enthousiast over de actie

Theo Hettema, voorzitter van de Protestantse Kerken in Den Haag krijgt voor zijn initiatief inmiddels steun van over de hele wereld. "Mailtjes uit de VS met de vraag hoe mensen kunnen helpen. Veel mensen vinden onze actie indrukwekkend."

Volgens Hettema respecteert de politie de wet. "Ze vallen niet binnen zolang de kerkdienst loopt. Maar zodra ze een voet buiten de kerk zetten, is er een risico dat ze worden gearresteerd."

Wettige middelen

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de kerk met de actie een goed besluit heeft genomen. Hettema: "Er zijn kerkleden die moeite hebben met de vreemdelingen en er zijn ook kerkleden die vragen of dit wel het juiste middel is."

Een groot deel van de ChristenUnie staat achter de actie, maar ook oud-fractievoorzitter Leen van Dijke heeft sterkte twijfels bij het middel van kerkasiel. "Ze gebruiken het nu als machtsmiddel. De kerk moet niet met machtsmiddelen aan de gang gaan en armpje drukken met de overheid. Als er een winnaar is, dan is er ook een verliezer. Dat kan niet de bedoeling zijn, dat is geen goede weg", aldus Van Dijke.

Van Dijke: "We leven in een rechtsstaat, we moeten ons voegen naar de uiteindelijke uitspraak van een rechter. Als je je daar niet bij neerlegt, is dat bedreigend voor de rechtsstaat."

Maar Hettema benadrukt dat de kerk niet buiten de rechtsorde om wil gaan. "We creëren geen vrijstaat, maar we zoeken een manier om humaan met elkaar om te gaan. Daarom beperken we ons tot de wettige middelen om dit onder aandacht te brengen."

Inmiddels hebben vijfhonderd predikanten aangegeven dat zij een deel van de estafettedienst op zich nemen. Een voorgangersechtpaar uit Almelo is samen met hun kinderen gekomen om twee uur lang uur de dienst te leiden. Voor het echtpaar is de kerk altijd al actievoerder geweest. "Kijk naar Martin Luther King, de dominee die op de barricades stond. Aan die maatschappij bouwen we nog steeds."

Het doel van de actie is niet alleen dat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers zijn discretionaire bevoegdheid inzet om het gezin in Nederland te houden, maar ook dat er een aanpassing komt van het kinderpardon. "We zouden heel graag een oplossing willen voor alle kinderen", zegt Haryarpi. "Ik denk dat in de toekomst voorkomen kan worden dat mensen zo lang in de procedure zitten. Maar zolang dat nog niet het geval is, vinden wij dat er een oplossing moet komen."

Gevangenis

Van Dijke: "Moet je je de situatie voorstellen, deze kinderen zitten vast in een kerk. Het is eigenlijk een soort gevangenis waar je niet uit kan. En er is geen plan B. Het gevaar is dat de kerk en het gezin straks met lege handen staan."

Maar Hettema ziet dat heel anders: "Een gevangenis? Ik denk dat de echte gevangenis geldt voor politici die vastzitten aan coalitie-afspraken. Dat zijn de echte gevangenen."

Kerkasiel in Den Haag is inmiddels wereldnieuws

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl