Tilburg University onderzoekt omstreden proefschrift over salafisme

De Tilburg University laat een omstreden proefschrift over salafisme in Nederland onderzoeken. Er zouden tal van fouten in staan. Het onderzoek naar het proefschrift is opmerkelijk, omdat het eerder juist als een gedegen studie naar radicale islam werd gepresenteerd.

Het proefschrift was geschreven door de Iraans-Nederlandse Mohammad Nazar Soroush. Hij bezocht drie jaar lang tientallen religieuze bijeenkomsten. Zijn conclusie: er is een groeiende groep jonge salafisten op wie de politiek geen greep gaat krijgen. Voor Soroush staat vast dat salafisme en de democratie kunnen nooit samengaan.

Na het verschijnen van het proefschrift werd er zelfs een Kamerdebat aangevraagd over de waarschuwingen in het proefschrift. Maar inmiddels wijzen moskeeën en deskundigen op onjuistheden en nalatigheden in het onderzoek. Vooral de Imam Malikmoskee in Leiden klaagde dat er veel fouten in staan.

"We zijn absoluut niet salafistisch", zegt Abdelhamid Bouzzit, bestuurslid van de Imam Malikmoskee. Niet alleen de aard van de preken zou verkeerd zijn weergegeven, zelfs beschrijvingen van het interieur kloppen niet. Ook drie andere moskeeën beklagen zich.

Twijfels over zorgvuldigheid

De universiteit heeft nu een externe deskundige ingeschakeld om het proefschrift te controleren. Volgens het College van Bestuur zijn de signalen dusdanig ernstig dat ze twijfels oproepen. "Die twijfels hebben in het bijzonder betrekking op de zorgvuldigheid van de wetenschappelijke activiteiten, de betrouwbaarheid van de uitvoering van het onderzoek en de controleerbaarheid van de onderzoeksresultaten en conclusies."

Mohammad Nazar Soroush wil zelf niet reageren op de opmerkelijke stap van zijn universiteit. We spraken wel via skype met zijn promotor, Ruben Gowricharn, op dit moment in India. Volgens hem is het onderzoek op zich deugdelijk en klopt alleen het deel over de moskee in Leiden niet. "Om die reden komt er dus ook een erratum. Dit wordt gecorrigeerd."

Reportage: Leidse moskee beschuldigt Tilburgse wetenschapper van grove fouten

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl