Nieuwsuur
Nieuwsuur

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft miljoenen euro's publiek geld gestoken in een campus in de Chinese stad Yantai. Dat is de conclusie van de Groningse studentenbeweging DAG, die onderzoek deed naar de financiering van het project. Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven wil het geld terug als de berichten kloppen.

In Yantai zouden duizenden Chinese studenten Nederlands universitair onderwijs kunnen volgen, zo was de bedoeling. De voorbereiding van het project werd begroot op een miljoen euro, maar uiteindelijk liepen de kosten op tot 2,8 miljoen euro. Het project flopte uiteindelijk en is in februari stopgezet.

Jasper Been van DAG deed voor het onderzoek een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. "Uit documenten bleek onder meer dat de universiteit geld dat in 2012, 2013 en 2014 nog als publiek in de jaarverslagen stond, een andere stempel had gegeven. Het belandde vervolgens in een potje met private reserves."

De universiteit classificeerde in de jaarrekening 2015 de publieke gelden uit drie voorgaande jaren als private gelden, concludeert DAG. Het gaat om een bedrag van 450.000 euro. Daarnaast verkocht de universiteit een dochterbedrijf aan de RUG Houdstermaatschappij, waarvan het College van Bestuur al 100 procent eigenaar was.

'Creatief zijn'

Toenmalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs had uitdrukkelijk gezegd dat alleen privaat geld gebruikt mocht worden voor de campus in Yantai. Maar met bovenstaande truc werd die eis door de universiteit omzeild.

Volgens de RUG was het project "gecompliceerd terrein" en moest de universiteit daardoor "creatief zijn". Maar de handelingen waarmee publiek geld tot privaat werd bestempeld, noemt de universiteit legitiem.

Bekijk hieronder onze eerdere reportage over het project in China.

De China-plannen van Rijksuniversiteit Groningen

Volgens Been heeft de accountant van de Groningse universiteit het schuiven met geld wel opgemerkt, maar er vervolgens niks mee gedaan. "Het enige wat in het verslag van de accountant staat is dat zij er geen oordeel over vellen, omdat het niet binnen de controlegrens valt."

De Onderwijsinspectie kreeg het accountantsverslag ook onder ogen. Uit interne communicatie blijkt dat de inspectie scherpe kritiek heeft op de gang van zaken. "Ze noemen het laveren tussen de klippen door", zegt Been. "Maar uiteindelijk hebben ze niet gezegd of het nou wel of niet zou mogen."

Minister Van Engelshoven wil dat de Onderwijsinspectie de methode opnieuw onderzoekt en zal de uitkomsten dan bestuderen. "De afspraken met de universiteit waren helder. Publiek geld mocht niet in China worden geïnvesteerd, langs welke route dan ook. En dat wist Groningen."

'RUG stak miljoenen aan belastinggeld in campus in China'

STER reclame