Moslims in de moskee
Aangepast

'In Nederland staan 500 moskeeën en deze moskee is te klein geworden'

"We hebben vaak met elkaar gesproken, broeders en zusters, over de situatie van moslims in Nederland en in Europa", zegt imam Yassin Elforkani in zijn toespraak in de Blauwe Moskee in Amsterdam. "Waar de islam negatief bejegend wordt, waar de islam aangevallen wordt, waar de islam beticht wordt van terreur. Terwijl de islam daar niks mee te maken heeft."

De meeste moslims in Nederland hebben een negatief beeld van de Nederlandse samenleving. "Ze voelen zich vaak buitengesloten, unfair behandeld en menen dat ze niet dezelfde kansen krijgen als de autochtone Nederlander", zegt onderzoeker Willem Huijnk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

"De afwerende houding vanuit de Nederlandse samenleving maakt het geloof, de moslimidentiteit en het behoren tot een gemeenschap extra aantrekkelijk." Dat staat in het rapport De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld, dat het SCP vandaag heeft gepubliceerd.

Ongeveer 60 procent van de ondervraagden zegt dat er in Nederland veel te negatief over de islam wordt gedacht. "De negatieve beeldvorming kan een stimulans zijn om zich te verdiepen in de kennis over de islam", aldus het SCP.

In de afgelopen tien jaar is het bidden toegenomen. Van de Marokkaanse moslims bidt 78 procent vijf maal per dag, bij de Turkse moslims is dit 33 procent. Bij de Turkse moslims is het moskeebezoek toegenomen. Ongeveer 40 procent van beide groepen bezoekt ten minste wekelijks een moskee.

Ook imam Elforkani ziet de groeiende interesse van moslims in hun geloof. In zijn toespraak zegt hij: "In Nederland staan er meer dan 500 moskeeën. Deze moskee is zoals u ziet te klein geworden. U past niet meer in deze moskee."

De interesse groeit zeker bij jongeren. "Wij zien hoeveel jongeren terugkeren naar Allah, hoe zij houvast vinden in hun religieuze overtuiging. Het is een van de mooiste gunsten waar we Allah dankbaar voor zouden moeten kunnen zijn."

Op basis van hun religieus gedrag, opvattingen en identificatie zijn vijf groepen moslims onderscheiden. De twee meest gelovige groepen, de vrome en strikt praktiserende moslims, vormen samen 84 procent van de Marokkaanse moslims. Bij de Turkse moslims is dit 45 procent. Er zijn weinig seculiere moslims, 7 procent bij de Turkse moslims, 2 procent bij de Marokkaanse moslims.

In de media zie ik veel berichten die niet kloppen. Ze zijn te negatief over moslims en zeggen nooit eens iets positiefs.

Moskeeganger

"Voor mij is de islam alles", zegt een jonge moskeeganger. "Het bestaan, goede daden, daar leven we voor." Hij zegt naarmate hij ouder wordt, steeds meer tijd te besteden aan zijn geloof. Maar dat de niet-moslimwereld in Nederland gescheiden zou zijn van de moslimwereld, daar kan hij zich niet in vinden. "Zeker niet. Ik heb bijvoorbeeld veel Nederlandse vrienden."

De moskeeganger naast hem merkt wel wat van intolerantie. "In de media zie ik veel berichten die niet kloppen. Ze zijn te negatief over moslims en zeggen nooit eens iets positiefs."

"Ik merk in mijn omgeving dat de geloofsbeleving sterker wordt, in mijn vriendenkring gaan mensen er dieper op in", zegt een andere moskeeganger. De tolerantie vindt hij juist groeien. "Er worden meer vragen gesteld uit interesse, in plaats van dat er meteen een stempel op je wordt gedrukt. Ik voel me vrij en veilig hier in Amsterdam, waar ik geboren en getogen ben."

Hij is wel eens lastig gevallen om zijn geloof, maar niet vaak. "Dat gebeurt vooral door mensen die bekrompen en gesloten zijn, en niet openstaan voor een dialoog en nieuwe visies."

Reportage en gesprek: 'Moslims worden méér moslim'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl