Nieuwsuur
Hollandse Hoogte | Flip Franssen

Het is niet meer dan logisch dat de EU heeft besloten een aantal pesticiden te verbieden, vindt biologisch-dynamische boer Jillis de Winter. De EU maakte vorige week bekend dat de giftige bestrijdingsmiddelen neonicotinoïden in de landbouw verboden worden. Deze stoffen zouden onder meer een gevaar vormen voor bijen.

"Ik ben heel blij met het verbod, want ik zie steeds minder biodiversiteit", vertelt de Winter. Op zijn boerderij hanteert hij een manier van verbouwen die zorgt voor minder ongedierte die een plaag kunnen opleveren voor het gewas. Op die manier hoeven er geen bestrijdingsmiddelen aan te pas te komen.

De Winter gebruikt graag deze methode, die honderd jaar geleden nog gangbaar was in Nederland. Ook al betekent dit dat hij minder kan verbouwen dan een boer die pesticiden gebruikt. "Je ziet nu het resultaat van dat er jarenlang niet biologisch-dynamisch is gewerkt. Sinds de jaren 80 is de insectenpopulatie met ongeveer 75 procent afgenomen, Dat vind ik alarmerend."

Hij denkt dat het tij nog te keren is, al moeten we snel handelen. "Anders zal straks een groot deel van het groente en fruit dat we nu eten straks niet meer beschikbaar zijn, zelfs zo'n 75 tot 80 procent. Die kant gaat het op."

Wisselende opbrengsten

Boer Adrie Bossers uit Langeweg is juist allesbehalve blij met de maatregel. Hij gebruikt wel pesticiden voor de gewassen van zijn familiebedrijf, dat al vijf generaties in de familie is. "Zonder pesticiden heb je met wisselende opbrengsten te maken. Daardoor wordt de kostprijs hoger. Dat is ook een maatschappelijke keuze."

Toch is ook Bossers bezorgd over de inzet van gewasmiddelen, zegt hij. "Daarom hechten we eraan dat de middelen technisch beoordeeld worden of ze veilig zijn voor mens, dier en milieu. De drie middelen die worden verboden zijn daar ook voor getoetst, en met name de toepassing voor suikerbiet is als veilig beoordeeld. En toch is die toelating komen te vervallen."

Zijn alternatief op het gebruik van het verboden middel is "een volle veldbehandeling", ofwel sproeien, met een ander bestrijdingsmiddel. Volgens Bossers heeft dat meer negatieve effecten op de omgeving. Bossers zou zelf liever zien dat de focus op innovatie komt te liggen, in de vorm van weerbare gewassen die om kunnen gaan met schimmelziekten en insecten.

Ook Bossers zegt ernaar te streven steeds minder afhankelijk te zijn van gewasbeschermers. Want dat er wordt ingegrepen in de huidige insectensterfte, vind ook hij belangrijk. "Natuurlijk, daar hebben we allemaal belang bij. Maar we moeten wel precies onderzoeken hoe dat komt. De boeren zullen daar zeker een rol in hebben."

Reportage en gesprek: Europees gifverbod nog geen redding voor de bij

STER reclame