Linda Westerwaal bij haar bed
Aangepast

Decentralisatie van de zorg heeft Almeloërs weinig gebracht

In 2015 vond de zogeheten 'decentralisatie' plaats: een deel van de zorg werd overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. In Almelo regent het sindsdien klachten. Zowel zorgontvangers als zorgverleners klagen. De bedoeling was dat alles efficiënter zou worden, maar het omgekeerde lijkt te zijn gebeurd.

Voor Linda Westerdaal is het er alleen maar minder op geworden sinds de decentralisatie. Terwijl het idee juist was: door minder bureaucratie een betere zorg. Linda is 48 jaar en heeft multiple sclerose, waardoor ze niet goed meer kan bewegen. Ze woont in een aangepaste woning. De afgelopen jaren is er fors gekort op haar huishoudelijke hulp.

Ze wijst naar haar bed. "Mijn bed werd minstens een keer per week verschoond. Nu is dat eens per twee weken. Dat is weinig als je hele dagen op bed ligt, zeker aangezien het ook wel eens fout gaat met de ontlasting. Dan denk je al helemaal: het mag toch wel wat vaker verschoond worden?"

Decentralisatie van de zorg heeft Almeloërs weinig gebracht

'Geen betere kwaliteit'

Linda is niet de enige bij wie het bed nog maar eens in de twee weken wordt verschoond. De decentralisatie veroorzaakt ook voor veel andere Almeloërs problemen, legt wethouder Zorg Christien van Wijk uit. "Het idee is dat je vanuit de gemeente beter kunt kijken wat een patiënt nodig heeft. Dus dat we vanuit dat perspectief efficiëntere en goedkopere zorg kunnen leveren. Het was een enorme bezuinigingsorganisatie en daar hebben we flink last van."

Ook de zorgverleners klagen, zoals Henk Snoeijer, coördinator cliëntondersteuning. "Er komen hier regelmatig mensen als Linda binnen, met dezelfde soort schrijnende klachten." Volgens Snoeijer heeft de decentralisatie niet het gewenste effect. "Het zorgt ervoor dat we voor minder geld dingen gaan doen, maar zeker niet van betere kwaliteit."

Het geld is verschoven van directe hulpverlening naar overheids- en administratiekosten.

Ruud Rutten, bestuurslid verslavingszorginstelling Tactus

De decentralisatie zorgt er ook voor dat de papierwinkel groeit. Zoals bij verslavingszorginstelling Tactus, die nu zaken doet allemaalmet elke afzonderlijke gemeente. De papierwinkel is enorm gegroeid. Bestuurslid Ruud Rutten: "Vroeger deed ik de zorginkoop met een paar collega's, een paar dagen per jaar. Nu hebben we daarvoor hele teams fulltime aan de slag."

De tijd zit voornamelijk in het werk dat per gemeente uitgevoerd moet worden. "Voor Tactus houdt dat in dat we met acht verzekeraars en minstens veertig gemeenten contracten moeten sluiten. Dat betekent heel veel gesprekken voeren en achteraf alles netjes verantwoorden. Op dat punt is het heel veel kostbaarder geworden. Ik ben bang dat het geld deels is verschoven van directe hulpverlening naar overheids- en administratiekosten."

Wethouder Van Wijk voorziet dat de nodige problemen in de toekomst. "Dan zullen we hele pijnlijke keuzes moeten maken. Dan moeten we budgetten en plafonds aanbrengen in de zorgen, of bijvoorbeeld het zwembad gaan sluiten of wat dan ook. Maar zo ver willen we het echt niet laten komen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl