1. Ga naar het menu
  2. Ga naar de inhoud
YouTube
Aangepast

Benoeming omstreden wethouder zet Limburgse Brunssum op stelten

In het Limburgse Brunssum is een kersverse wethouder, Jo Palmen (BBB Lijst Palmen), inzet van een verhit politiek debat. De oppositie twijfelt ernstig aan zijn integriteit. Een motie van de oppositie gisteravond, tijdens een extra en tumultueuze raadsvergadering waarin om zijn vertrek werd gevraagd, haalde het niet.

De burgemeester van Brunssum, Luc Winants, en gouverneur Theo Bovens vinden dat de wethouder niet te handhaven is omdat hij een risico vormt voor de bestuurbaarheid van de gemeente.

Belangenverstrengeling

Palmen werd op 10 oktober, door de kleinst mogelijke meerderheid, tot wethouder benoemd. Nog voordat een onderzoek naar zijn integriteit was afgerond. Uit het na de benoeming verschenen onderzoeksrapport blijkt volgens de oppositie dat Palmen niet kan aanblijven als wethouder gezien de "enorme risico's die de gemeente daardoor loopt". Het rapport is geheim, maar raadsleden konden het inzien.

'De wethouder is als burger verwikkeld in een langjarige juridische procedure. Daarin kan hij informatie gebruiken die hij eerst als raadslid- en nu als wethouder krijgt. Ook heeft zijn fractie tijdens een besloten raadsvergadering geprobeerd het conflict met de gemeente op de politieke agenda te krijgen. Dat is belangenverstrengeling', oordelen de onderzoekers.

Gouverneur Theo Bovens: het is het failliet van het integriteitsbeleid

Palmen is volgens de lokale pers in Brunssum al jaren een omstreden figuur in de politiek. Hij voert als privépersoon niet alleen juridische gevechten met de gemeente over een stuk grond, maar deinst er ook niet voor terug om regelmatig tijdens raadsvergaderingen te schelden.

In het verleden schoffeerde hij raadsleden en de burgemeester: een mede-raadslid noemde hij een 'varkenskop' en de burgemeester was een 'achterlijke Heinie'.

Palmen noemt de aantijgingen in het rapport "bullshit, smaad en laster" en een aantasting van zijn privacy en integriteit. Volgens de politicus gaat het om een hetze van landelijke partijen tegen de plaatselijke politiek. "Ik ben aangevallen, hier heeft ook mijn familie last van. Nu ga ik ook in de aanval. Ik laat niet als een mak schaap over mij heen lopen", zei hij gisteravond.

Opheldering

Volgens de SP lijdt Brunssum schade door de affaire. De PvdA spreekt van een circus en de VVD vindt Brunssum "de schlemiel van Nederland". Een motie van de VVD om het hele college maar naar huis te sturen wegens ontbrekende zelfreflectie, haalde het ook niet.

Dit voorjaar nam de Brunssumse gemeenteraad een reglement van orde aan waarin staat dat kandidaat-wethouders aan een integriteitsonderzoek worden onderworpen voor ze worden geïnstalleerd. Nadat de Brunssumse coalitie in september uit elkaar viel, is er snel een nieuw college met Jo Palmen gevormd.

De fractievoorzitters van de lokale partijen, die met 11 van de 21 zetels een krappe meerderheid hebben, wilden het integriteitsonderzoek naar hem niet afwachten. Tegen de zin van burgemeester Winants en de oppositiepartijen. Ook gouverneur Bovens eiste opheldering maar kon de benoeming niet ongedaan maken en ook geen andere stappen ondernemen.

Benoeming omstreden wethouder zet Limburgse Brunssum op stelten

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl