Aangepast

Moeten extreem vroeggeboren baby's behandeld worden?

  • Yvonne Roerdink

    redacteur

  • Yvonne Roerdink

    redacteur

Zeven jaar geleden werd de grens voor medische behandeling bij vroeggeboren baby's verlaagd naar 24 weken in Nederland. Een deel redt het daardoor, maar artsen maken zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van deze extreem vroeggeboren kinderen.

In dagblad Trouw schrijven Nynke Weisglas-Kuperus en Pieter Sauer dat een baby die na 24 weken zwangerschap wordt geboren, niet automatisch behandeld zou moeten worden.

Maar een op de vier van deze prematuren is volledig gezond rond de tweede verjaardag. Ruim de helft overlijdt en van de overige kinderen heeft bijna de helft een neurologische- verstandelijke of fysieke beperking.

Klachten op latere leeftijd

En ook op latere leeftijd krijgen de gezonde vroeggeboren kinderen problemen en klachten, zegt Linda de Vries, hoogleraar neonatale neurologie. Zij volgt een aantal vroeggeboren kinderen al jaren.

"Pas op 5-jarige leeftijd kun je iets zeggen over de verstandelijke ontwikkeling. Daar zien we dat ongeveer de helft van de gezonde kinderen problemen heeft met gedrag en ontwikkeling."

Vervolgens krijgt volgens Engels onderzoek van de gezonde kinderen die overblijven ongeveer een kwart op volwassen leeftijd psychiatrische problemen. "Een kwart van de 19-jarigen heeft last van bijvoorbeeld angststoornissen of adhd. Dat is toch wel een heel groot aantal. Daar maken we ons zorgen over", zegt De Vries.

Moeten extreem vroeggeboren baby's behandeld worden?

De Vries begrijpt daarom het pleidooi van Kuperus en Sauer. "Aanvankelijk was ik ook geen voorstander dat de grens in Nederland naar 24 weken ging. Maar ik zie nu ook af en toe kinderen die het heel goed doen en waarvan ik denk het is toch de moeite waard geweest om die zorg te hebben gegeven."

Om die reden vindt De Vries het een stap te ver gaan om het aantal weken weer te verhogen. "Maar het is wel belangrijk dat we scherper kijken naar de kinderen. Telkens moet worden afgewogen of we verder behandelen. En niet zeggen: we zijn er aan begonnen, we gaan door. Ook al is dat heel moeilijk, want na drie weken is afscheid veel moeilijker dan in de eerste fase."

Sauer en Kuperus willen dat de richtlijn in Nederland wordt aangepast. "Een ja-tenzij zou naar onze mening moeten worden omgezet in nee tenzij." Een extreem vroeggeboren kind wordt dan alleen behandeld als de ouders zelf het initiatief nemen en aangeven dat het kind behandeld moet worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl