Nieuwsuur
ANP

"Als ik niet geholpen wordt dan is dat fataal, dan komt dat niet meer goed." Kenrick Quaedaekers is 24 jaar en heeft de bloedziekte Aplastische Anemie. Als dit niet behandeld wordt, is de kans dat hij leukemie krijgt groot.

Hij zoekt daarom een stamceldonor. "Ik moet twee keer in de week naar het ziekenhuis, voor bloedtransfusies om mij in leven te houden. Om helemaal te genezen heb ik een stamceltransplantatie nodig."

Patiënten zoals Kenrick hebben soms nog één laatste redmiddel: een transplantatie van stamcellen. Maar de kans dat zij een geschikte donor vinden is heel klein. Eerst wordt gezocht binnen de familie. Is daar geen geschikte donor te vinden dan is een uitgebreide, soms wereldwijde zoektocht naar een geschikte donor noodzakelijk.

Opmerkelijk dus dat in Nederland slechts één procent van de Nederlandse bevolking zich heeft aangemeld als donor. In landen als Duitsland, Polen en Israël liggen die aantallen veel hoger.

Percentage donoren per land

In Israël is het percentage zo hoog omdat alle dienstplichtigen verplicht worden stamcellen te doneren. Toch steekt Nederland ook bij omringende landen, waar geen verplichtingen gelden, schril af.

Terwijl Kenrick Quadekers dringend op zoek is naar een donor, geeft Timon Hagen in het Leids universitair medisch centrum zijn stamcellen af voor transplantatie. De kerngezonde 29-jarige it-specialist stond met zijn dna geregistreerd bij de internationale donorbank. Nu is er een match gevonden met een patiënt ergens ter wereld. 

Stamcellen opgeslagen bij 190 graden onder nul

Een paar dagen geleden kreeg Timon injecties om stamcellen uit zijn botten vrij te maken en naar zijn bloed te transporteren. Nu wordt zijn bloed afgenomen. "Ik vind het best wel meevallen. Als je het ruim rekent kost het je misschien zes dagen. Wat is dat dan als je iemands leven kan redden?"

Voor iemand als de 24-jarige Kenrick is het hoopgevend dat mensen stamcellen doneren. Een lichtpuntje in moeilijke tijden. "Het is vooral zwaar voor de mensen om je heen, die je lief hebben. De onzekerheid geeft veel stress, veel wanhoop. Toekomstplannen? Je weet niet wat je te wachten staat."

Tekort aan stamceldonoren

STER reclame