Een boorplatform van Shell bij de Filipijnen
Aangepast

'Er is geen businessmodel meer voor Shell'

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda vindt het kwalijk dat Shell al sinds de jaren tachtig weet dat fossiele brandstoffen bijdragen aan de opwarming van de aarde en toch zijn koers nauwelijks heeft veranderd. Het bedrijf investeert vrijwel uitsluitend in fossiele brandstoffen.

"Shell is een bedrijf dat niet hoort in deze eeuw. Het houdt zich bezig met een product dat de leefbare aarde te gronde richt. Er is gewoon geen businessmodel meer voor Shell", zegt Urgenda-directeur Marjan Minnesma.

"Het is heel kwalijk"

Journalist Jelmer Mommers deed voor De Correspondent onderzoek naar Shell. Hij concludeert dat het bedrijf - dat op plaats zes staat op de lijst van grootste partijen in de wereld - al in 1986 in een vertrouwelijk rapport waarschuwde voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering als gevolg van CO2-uitstoot.

Mommers baseert zich op interne documenten en een Shell-bedrijfsfilm 'Climate of Concern'. Zijn bevindingen zijn ook gepubliceerd in The Guardian.

Shell maakte de film 25 jaar geleden als waarschuwing voor klimaatverandering. Hij werd destijds getoond op scholen en universiteiten in Nederland.

In een Shell-rapport uit 1986 staat dat de opwarming ertoe kan leiden dat delen van de aarde onbewoonbaar zullen worden. Ook waarschuwt Shell in het rapport voor overstromingen, extreem weer en migratiestromen. "Shell waarschuwde voor veranderingen die groter waren dan sinds de laatste ijstijd", zegt Mommers.

Maar veel deed het bedrijf niet met al die kennis. Shell nam zelfs deel aan een lobby die de klimaatwetenschap in twijfel moest trekken. Overigens niet als enige bedrijf. In 2015 kwam ook Exxcon Mobil onder de loep te liggen vanwege beïnvloeding van de klimaatdiscussie.

"Shell zaaide bewust twijfel over klimaatverandering"

Mommers: "Uit documenten blijkt dat Shell het klimaatdebat belangrijk vindt. Maar het tragische is dat ze kennelijk niet kunnen veranderen op een manier die consistent is met hun eigen vroege waarschuwingen." Dus bleef de vergroeningskoers tot vandaag de dag beperkt tot 1 procent van de totale investeringen van Shell.

Klimaatuitdaging

In een reactie laat Shell weten dat het bedrijf de die internationale klimaatdoelen "omarmt". "‘Ons standpunt over klimaatverandering is welbekend; we onderkennen de klimaatuitdaging en de rol die energie speelt in het garanderen van een goede levenskwaliteit."

"Shell blijft oproepen tot effectief beleid voor de lagere CO2-uitstoot van bedrijven en consumenten, en mogelijkheden zoals door de overheid ingestelde koolstofbeprijzing en emissiehandelssystemen", laat een woordvoerder weten.

Maar het bedrijf vindt ook dat er een taak voor de overheid is weggelegd en pleit voor een klimaatwet die de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 moet realiseren, een minister voor Economie, Klimaat en Energie en een onafhankelijke klimaatautoriteit die de partijen moet aanspreken op de uitvoering van gemaakte afspraken.

Er was namens Shell niemand beschikbaar om vandaag voor de Nieuwsuur-camera te reageren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl