Aangepast

'Vijftien jaar hetzelfde werk is niet meer van deze tijd'

Een studie kiezen die je klaarstoomt voor een carrière voor de rest van je leven, is verleden tijd. De arbeidsmarkt verandert razendsnel door technologische ontwikkelingen, waardoor banen verdwijnen of veranderen.

Inmiddels raakt de technologische ontwikkeling niet alleen maar banen van laagopgeleide werknemers, maar ook die van middelbaar- en hogeropgeleiden. Wie de veranderingen wil bijbenen, moet zich zijn hele werkzame leven bij- en omscholen, zeggen wetenschappers en de overheid.

Je moet regelmatig - zo niet continu - aan je vaardigheden werken om je carrière toekomstbestendig te maken."

Neel Mistry

Bij het bedrijf General Assembly in Londen zijn ze zich daar van bewust. Er worden trainingen gegeven van tien weken in design, marketing en technologie, zoals programmeren of data-analyses.

Het zijn vooral midden- en hogeropgeleiden die zich melden als student, zoals Neel Mistry. "Er is een vaardigheidskloof. Ik kom uit de hoek van de business development. Maar als je voor een grote bank werkt, moet je digitaal vaardig zijn."

"Een carrière van tien, vijftien jaar is niet meer van deze tijd. Er zijn meerdere factoren die een rol spelen in de digitale economie. Daarom moet je regelmatig - zo niet continu - aan je vaardigheden werken. Zo maak je je carrière toekomstbestendig."

We staan voor een uitdaging met zijn allen.

Piet Heerkens, directeur

Een leven lang leren vraagt niet alleen meer van werknemers, maar ook van werkgevers. Piet Heerkens, directeur van een wasserij in Helmond, vindt het belangrijk dat zijn werknemers goed zijn voorbereid op de toekomst.

Nadat hij een documentaire zag over automatisering en robotisering kwam hij in actie. "Dat was een eyeopener, want we staan voor een uitdaging met zijn allen. We hebben vervolgens met alle werknemers gekeken welke taken in de toekomst gaan vervallen en wat we zouden kunnen toevoegen om waarde te creëren."

Twintig van de tweehonderd medewerkers van de wasserij concludeerden dat hun werk in de toekomst verdwijnt. "Op dit moment zie je heel duidelijk dat ook administratieve functies in de toekomst grotendeels komen te vervallen door verdergaande automatisering."

Jos

Jos Lenssen (59) stond niet te juichen toen hij hoorde dat zijn baan wellicht verdwijnt. "Maar we kregen ook meteen te horen dat die werkplekken op een andere manier ingevuld gaan worden binnen het bedrijf." Hij kon op kosten van de baas cursussen gaan volgen en is inmiddels omgeschoold tot communicatiemedewerker.

In Nederland zal naar schatting tien tot veertig procent van de banen verdwijnen door automatisering of robotisering. Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwde eerder dat te weinig werkenden zich laten bij- of omscholen. Vooral oudere en laagopgeleide werknemers lopen risico werkloos te worden.

Naast je werk steeds weer bijleren wordt de norm

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl