Nieuwsuur

Hoogeveen: de cijfers achter het vrijwilligerswerk

Nieuwsuur

Nederland heeft meer vrijwilligers dan welk land ook. In 2015 berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat iets minder dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich tenminste één keer heeft ingezet als vrijwilliger. 

De meeste vrijwilligers zijn actief voor sportverenigingen of scholen. Ruim acht procent doet vrijwilligerswerk voor de kerk, moskee of levensbeschouwelijke groepering.

Participatie

De provincie Friesland telt de meeste vrijwilligers. In de steden doen mensen minder vrijwilligerswerk dan in niet stedelijke gebieden. Nederlanders zijn over het algemeen positief over de waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving, concludeert het CBS.

Het verrichten van vrijwilligerswerk is een belangrijke indicator van maatschappelijke betrokkenheid en participatie. De overheid streeft naar een zogenoemde participatiesamenleving, een term die sinds de Troonrede van 2013 veel gebruikt wordt.

Mensen met een kerkelijke achtergrond doen vaker vrijwilligerswerk dan mensen zonder religieuze achtergrond. 

Trouwste kerkgangers

Exact de helft van de volwassen bevolking van Nederland behoorde in 2015 - naar eigen zeggen - tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Slechts een op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst. 

Van alle kerkelijke gezindten zijn volgens het CBS  gereformeerden de trouwste kerkgangers. Twee op de drie gereformeerden gaat minstens een keer per maand naar de kerk, meer dan de helft bezoekt de kerk minstens een keer per week.

Iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, zestien procent protestants. Van de protestanten geeft zeven procent aan hervormd te zijn. Respectievelijk drie en zes procent rekent zich tot de gereformeerde kerk of de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken.

Uit de Bijbel

De interkerkelijke werkgroep voor asielzoekers in Hoogeveen werd vorig jaar in het leven geroepen. Onder de vleugels van het Diaconaal Platform hebben zich inmiddels mensen aangesloten uit verschillende kerken in de gemeente. 

De interkerkelijke werkgroep zorgt voor activiteiten en onderhoudt contact met het Centraal Orgaan voor de opvang van Asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk. 

Er zijn in Hoogeveen zo'n veertig vrijwilligers actief voor het platform. Deze vrijwilligers vinden het hun plicht om vluchtelingen te helpen. "God vraagt van ons zorgzaam te zijn voor vreemdelingen", staat in de Bijbel