Nieuwsuur
Nieuwsuur

Het aantal mensen dat een inburgeringsexamen haalt, is gehalveerd sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet. Nu slaagt nog maar 39 procent van de migranten voor het inburgeringsexamen, terwijl voorheen ruim tachtig procent slaagde. Dat staat in een rapport van de Rekenkamer.

In 2013 besloot de overheid dat het slagen voor het inburgeringsexamen de eigen verantwoordelijkheid van de migrant is: ze moeten het zelf regelen en betalen. Daarvoor waren gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. 

Focus

Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer: "Het huidige beleid laat de resultaten niet zien." Voor inburgeraars is het regelen van een cursus en het examen vaak veel te ingewikkeld. Zij zijn daar vaak niet toe in staat, schrijft de Rekenkamer, die de wet op de inburgering uit 2007 vergeleek met de wet uit 2013. 

Het blijkt dat niet alleen het slagingspercentage is gehalveerd, ook blijkt de prikkel om op een hoger taalniveau examen te doen verdwenen. In de oude situatie deed zo'n twintig procent van de inburgeraars op een hoger taalniveau examen, vorig jaar was dat twee procent. 

De PvdA wil het systeem aanpassen. "Onze minister (Lodewijk Asscher) heeft inmiddels ingezet op meer geld, meer focus op Nederlandse waarden en betere begeleiding", zegt PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. 

Asscher wil onder meer weer een grotere rol van gemeenten. En hij wil zorgen voor "streng toezicht op de inburgeringsbureaus en de kwaliteit van de lessen."

Dit moet echt gezien worden als een investering met een heel hoog rendement.

Jos Wienen

De VVD wil de huidige wet juist aanscherpen en sanctioneren als iemand niet inburgert. "Wij vinden het normaal dat een nieuwkomer zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn inburgering", zegt VVD-Kamerlid Malik Azmani. 

"Er moet meer werk worden gemaakt van handhaving van de inburgeringsplicht. We verwachten ook dat Asscher bij verwijtbaar niet inburgeren ook sanctioneert, bijvoorbeeld door te korten op sociale voorzieningen als bijstand."

"Deze manier werkt niet. Het speelt bij alle gemeenten en alle gemeenten willen ook meer zeggenschap over de inburgering. We moeten investeren in de statushouders en ze leren dat ze daarna hun eigen verantwoordelijkheid hebben", zegt Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorzitter van de VNG- adviescommissie Asiel en Integratie, op persoonlijke titel.

"Dat gaat veel geld kosten, maar dit moet echt gezien worden als een investering met een heel hoog rendement."

Maatwerk

Voor 2013 werden er jaarlijks enkele honderden miljoenen euro’s besteed aan inburgering. Dat is teruggebracht naar nul. De vier grote gemeenten, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Vluchtelingenwerk en ook de Raad van State waarschuwden al eerder voor de gevolgen. Nog voor de nieuwe wet inging, zeiden zij te verwachten dat de drempel voor een kwetsbare groep te hoog zou worden.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - verenigd in de G4 - willen nu dat gemeenten de regie terugkrijgen over het inburgeringsproces: meer maatwerk om de integratie in goede banen te leiden.

Rekenkamer: inburgering nieuwe stijl werkt niet

STER reclame