Student schrijft sollicitatiebrief

Anoniem solliciteren, werkt dat?

Een sollicitatieprocedure waarbij de commissie niet weet of de sollicitant Ahmed of Piet heet. Anoniem solliciteren is een veelbesproken oplossing voor het probleem van discriminatie op de arbeidsmarkt. Maar werkt het ook?

De gemeente Den Haag deed in de eerste helft van dit jaar een proef waarbij 1879 sollicitaties anoniem werden gemaakt. Alles wat kon duiden op de culturele achtergrond van de sollicitant - de naam, nationaliteit en geboorteplaats, maar ook het e-mailadres - werd onleesbaar gemaakt.

Naam op het cv

Een belangrijke aanleiding voor de proef was een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie op de arbeidsmarkt, in opdracht van de gemeente Den Haag. Daaruit bleek dat de etnische achtergrond van sollicitanten de reden was voor afwijzing.

Voor het rapport liet het SCP Nederlandse, Hindoestaans-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse mensen met vergelijkbare kwalificaties solliciteren naar dezelfde functie. De fictieve sollicitanten verschilden alleen in etnische achtergrond, wat bleek uit de naam op het cv.

"Uit dat onderzoek van vorig jaar bleek dat mensen worden uitgesloten", zegt de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh. "Daarom ben ik met maatregelen gekomen. Een van de instrumenten die ik daarvoor heb gebruikt, is het anoniem solliciteren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl