Aangepast

Abortusartsen pleiten voor gratis anticonceptie

 • Sanne de Ronden

  verslaggever

 • Judith Pennarts

  verslaggever zorg

 • Sanne de Ronden

  verslaggever

 • Judith Pennarts

  verslaggever zorg

Het aantal abortussen in Nederland kan omlaag als anticonceptie gratis wordt. Dat vinden abortusartsen in Nederland. Zij merken dat financiële overwegingen bij een bepaalde groep vrouwen een rol spelen in de keuze voor anticonceptie.

"Je hebt in Nederland de vreemde gewaarwording dat abortus voor vrouwen gratis is, en anticonceptie niet. Een deel van de vrouwen gebruikt geen anticonceptie, omdat het te duur is, en die komt dan vaker voor een zwangerschapsonderbreking terug", zegt Gabie Raven, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen.

Abortus

Voor Sharon (22) speelden financiële overwegingen mee om na haar tweede kind geen anticonceptiemiddel te gebruiken. Ze raakte zwanger. Recent heeft Sharon een abortus ondergaan. Na de behandeling liet ze alsnog een spiraal plaatsen.

'Een spiraal was financieel niet haalbaar'

Sinds 2011 valt de vergoeding van anticonceptie niet meer onder de basisverzekering. Vrouwen tot 21 jaar krijgen nog wel de kosten voor hun anticonceptie vergoed vanuit de basisverzekering, maar daarna niet meer en valt het onder het eigen risico.

"Door het jaar heen zie je fluctuaties in het aantal vrouwen dat een spiraal wil. In het begin van het jaar heeft iedereen zijn eigen risico nog niet gebruikt en willen ze het niet. En aan het eind van het jaar overwegen ze het wel", aldus Raven.

 • Nieuwsuur
  Abortusarts Sandra Kroeze: "Als de spiraal gratis was geweest, had ik hem kunnen plaatsen en had ik sommige vrouwen zeker niet voor een tweede keer teruggezien"
 • Nieuwsuur
  Gabie Raven, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. "Een deel van de vrouwen gebruikt geen anticonceptie, omdat het te duur is, en die komt dan vaker voor een zwangerschapsonderbreking terug"

Volgens Raven zal het aantal abortussen afnemen wanneer anticonceptiemiddelen gratis worden. "Ik ben er heilig van overtuigd dat dat het aantal abortussen in Nederland doet dalen. Dat is ook uit alle onderzoeken gebleken. Ook in alle omringende landen is het een gegeven, dat als je anticonceptie toegankelijker maakt, er minder abortussen zijn en ook minder recidivisten."

Als de spiraal gratis was geweest, had ik sommige vrouwen zeker niet voor een tweede keer teruggezien.

Abortusarts Sandra Kroeze

Sandra Kroeze is abortusarts in een kliniek in Zwolle en ziet sommige vrouwen meerdere keren terug. "We maken regelmatig mee dat ze zeggen: ja, ik heb gewoon dat bedrag niet om die spiraal meteen te kunnen plaatsen na de abortus."

Volgens Kroeze kwam in 2014 ruim een op de drie vrouwen (36 procent) terug naar haar kliniek. Ook zij meent dat wanneer anticonceptie gratis wordt, het aantal abortussen en recidivisten omlaag zal gaan.

"Soms zijn het heel schrijnende gevallen. Vrouwen die hier voor een abortus zijn geweest, willen heel graag een spiraal. Op dat moment kunnen ze het niet betalen en zeggen ze: ik ga echt sparen voor een spiraal. Helaas haalt de tijd ze in, zijn ze opnieuw ongewenst zwanger. Als de spiraal gratis was geweest, had ik hem kunnen plaatsen en had ik haar zeker niet voor een tweede keer teruggezien."

Abortusartsen pleiten voor gratis anticonceptie

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl